|   

Státní tiskárna cenin, člen Svazu polygrafických podnikatelů, si Vás dovoluje pozvat na velmi zajímavou výstavu „90 let se Státní tiskárnou cenin“, která se koná do 31. května 2018 každý den 9:30 – 11:30 hod. a 12:00 – 17:00 hod., Strahovské nádvoří 1/132, 118 00 Praha 1 – Hradčany.

   |   

Unie zaměstnavatelských svazů ČR si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na tematické setkání „Skandinávská inspirace flexibility práce – model pracovního trhu Flexicurity“, které se koná dne 26. dubna 2018 v prostorách České pojišťovny a.s., Na Pankráci 1720/123, Praha 4.