PRINT MEDIA ACADEMY Česká republika a.s.

Print Media Academy Česká republika (PMA) je speliazovanou vzdělávací agenturou v oblasti polygrafie. Pro tiskárny, knihárny, prepressová a grafická studia i zadavatele tisku zajišťujeme odborné vzdělávání, a to jak formou odborných školení a seminářů, tak praktických školení na strojích.
Zaměřujeme se výhradně na školení „ušitá na míru“. S každým zákazníkem tedy nejdříve konzultujeme potřebu vzdělávání a navrhneme vhodné řešení. Náš přístup je vždy individuální!

Ing. Jarmil Králíček
výkonný ředitel
Telefon: 225 993 270
e-mail: jarmil.kralicek@heidelberg.com
www.printmediaacademy.cz