Fakulta chemickotechnologická Univerzity Pardubice, Katedra polygrafie a fotofyziky

  • Název školy: Fakulta chemickotechnologická Univerzity Pardubice, Katedra polygrafie a fotofyziky
  • Webové stránky: www.upce.cz/index.html
  • E-mail: jan.valis@upce.cz
  • Adresa: Studentská 99, Pardubice, 532 10
  • Telefon: 466 038 037