Vize a mise Svazu polygrafických podnikatelů v ČR

Svaz polygrafických podnikatelů, z.s. sdružuje právnické i fyzické osoby, zabývající se polygrafickou a příbuznou výrobou v naší republice, dodavatele polygrafických technologií a materiálů pro polygrafickou výrobu, školská zařízení s výukou polygrafických profesí i jednotlivé významné odborníky z tohoto oboru.
Svaz je jedinou profesní organizací svého oboru v České republice.
Svaz polygrafických podnikatelů je členem Unie zaměstnavatelských svazů ČR a jejím prostřednictvím má možnost se aktivně podílet na přípravě a připomínkování nových legislativních norem.


Jsme připraveni podat osobně další podrobná vysvětlení v případě Vašeho zájmu o činnost Svazu či zájmu o podmínky členství Vaší firmy v naší organizaci.

Kontaktní adresa:
Svaz polygrafických podnikatelů
Hálkova 2, 120 00 Praha 2
e-mail: info@svazpp.cz
web: www.svazpp.cz
Zdeněk Sobota 602 302 772
Klára Opletalová 739 592 147