|   

Unie zaměstnavatelských svazů ČR si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na tematické setkání „Skandinávská inspirace flexibility práce – model pracovního trhu Flexicurity“, které se koná dne 26. dubna 2018 v prostorách České pojišťovny a.s., Na Pankráci 1720/123, Praha 4.

   |   

Od 1. ledna se ombudsman stal monitorovacím orgánem pro práva osob se zdravotním postižením. V únoru a březnu proto proběhne několik regionálních setkání, na nichž budeme diskutovat o problémech lidí se zdravotním postižením, na něž je třeba se zaměřit. Bude zde také možné nominovat členy poradního orgánu ombudsmanky. Hned v úvodu roku jsme rovněž vydali dva dokumenty užitečné pro úřady i širokou veřejnost. Jeden shrnuje problematiku místních poplatků, druhý definuje dobrou praxi stavebních úřadů při posuzování úprav, které mění vzhled stavby. Přejeme příjemné čtení.