|   

Problematika reprodukcie pracovnej sily, jej zabezpečenie a výchova sú a budú v najbližšom období kľúčové faktory rozvoja a udržania nášho odvetvia na požadovanej úrovni. Zväz polygrafie na Slovensku už tretíkrát usporadúva seminár na túto aktuálnu tému. Uskutoční sa 14. júna 2018 v priestoroch Strednej odbornej školy polygrafickej, Račianska 190, Bratislava. V prílohe je pozvánka ako aj návratka.

   |   

Mnoho výrobních firem již dlouhodobě vyvíjí aktivity patřící do kategorie digitalizace. V minulosti investovaly do výrobních zařízení a skladů, které jsou už dnes běžně řízeny pokročilým softwarem. Nyní se jim nabízejí nové možnosti, vyšší výpočetní výkony, levnější datová úložiště nebo dostupnější IoT zařízení a smart senzory, které umožňují rapidní nárůst digitalizačních aktivit

   |   

Digitální tiskové stroje prošly v posledních letech vývojem od zařízení, které ofsetové tiskárny braly spíše jako nutné zlo, až po stroje, které se staly plnohodnotným vybavením moderních provozů. Přesto stále ještě přetrvává u mnoha majitelů názor, že pokud tiskárna má hodně zakázek, je potřeba koupit další ofset. Ne vždy je ale toto řešení správné.