Publikace SPP

SPP v rámci své činnosti vydává odborné a tematické publikace, které slouží jako studijní a odborná literatura pro oblast polygrafie.

Objednávky všech publikací lze zasílat poštou na adresu svazu: Hálkova 2, Praha 2, 120 00, nebo e-mailem na adresu info@svazpp.cz.

Moderní polygrafie

moderni-polygrafie

Publikace Moderní polygrafie podává přehled současného stavu techniky a technologií v oblasti polygrafických výrob v celé šíři výrobního procesu od přípravy dat a tiskových podkladů po dokončování a zušlechťování tiskovin. V celkem osmnácti kapitolách jsou popsány a vysvětleny principy moderních technologií a technik, vlastnosti polygrafických materiálů, postupy a kritéria hodnocení kvality tisku a tiskovin, ekologické aspekty polygrafických výrob a předpokládané trendy vývoje oboru polygrafie. Každou kapitolu provází řada barevných ilustračních obrázků, fotografií a schémat. Nezbytné fyzikální a chemické pojmy a matematické vztahy jsou vždy vysvětleny tak, aby byly dobře srozumitelné bez ohledu na stupeň a typ vzdělání čtenáře.

Důraz byl také kladen na používání správných odborných termínů v souladu s tradicí české polygrafie i existujícími normami. Kniha v rozsahu 400 stran obsahuje bohatý věcný rejstřík a přehled doplňující odborné, převážně cizojazyčné, knižní literatury a technických norem.

Vzhledem k tomu, že podobná publikace se na českém knižním trhu už dlouho neobjevila, lze doufat, že bude se zájmem přijata a bez ohledu na rychlý rozvoj tohoto oboru zůstane ještě dlouho knihou o „moderní“ polygrafii.

Další informace naleznete na www.moderni-polygrafie.cz

Cena publikace je pro:

odborné školy SPP Kč 300,–
členy SPP Kč 600,–
ostatní zájemce Kč 900,–

Směrnice pro dokončující knihařské zpracování

smernice

Publikace „Směrnice pro dokončující knihařské zpracovánípodává ucelený přehled o technice, technologických postupech a pravidlech při finálním zpracování tištěných produktů. Stanovuje a doporučuje základní technické podmínky, kontrolní mechanismy a hodnoty povolených odchylek v dokončujícím zpracování.

Vzhledem k faktu, že v současnosti neexistuje platná moderní odborná norma pro dokončující knihařské zpracování, vznikla potřeba této publikace, přičemž bylo využito laskavé licenční spolupráce s polygrafickým sdružením VISCOM ve Švýcarsku.

Publikace má celkem 24 stran odborného textu a prodej je realizován Svazem polygrafických podnikatelů.

Cena publikace je pro:

odborné školy SPP Kč 100,–
členy SPP Kč 200,–
ostatní zájemce Kč 300,–

Anglicko-německo-český polygrafický slovník

Moderní překladový polygrafický slovník – III. vydání

rozsah: kompletní obory moderní polygrafie
počet hesel: 22 000
autoři:

  • Prof. Marie Kaplanová, CSc.
  • Ing. Markéta Držková a kolektiv

vydavatel: Svaz polygrafických podnikatelů

Cena publikace (tisk + CD) je pro:

odborné školy SPP Kč 500,–
členy SPP Kč 700,–
ostatní zájemce Kč 1.650,-