AKA zveřejnila průměrné hodinové sazby v agenturách

Zveřejněné hodinové sazby jsou zprůměrované údaje, bez ohledu na velikost agentury, její reference, historii nebo individuální kvality jednotlivých expertů.

Asociace komunikačních agentur (AKA) sleduje posuny v hodinových sazbách u jednotlivých profesí v reklamních agenturách a nedávno zveřejnila jejich aktuální průměrné výše. Největší nárůst (o čtvrtinu) zaznamenala pozice digitálního manažera. Patrný je vzestup sazeb u profesionálů s vyšší kvalifikací. V řádu procent se zvýšil průměr hodiny Senior Account Managera, Client Service Directora a kreativního ředitele. Téměř na dva tisíce korun pak stoupla odměna Digital Managera. To dokumentuje neustále vzrůstající poptávku a nároky na digitální komunikaci.

Kompletní tabulka sazeb je dostupná na webu AKA, případně na webu věnovaném zakázkám ve veřejné sféře.

0016_marko-w„Výsledky průzkumu dávají zadavatelům hlavně veřejných zakázek alespoň rámcovou představu o ceně práce v komunikaci. To zadavatelům pomůže odfiltrovat nesmyslně podceněné zakázky a vyhnout se tak následným potížím při plnění smlouvy,“ říká ředitel AKA Marek Hlavica.

(Zdroj: Marketingové noviny – redakčně kráceno)