|   

Svaz polygrafických podnikatelů zpracoval výhradu k dotační výzvě, kterou zaslal ministrovi průmyslu a obchodu (v kopii předsedovi vlády) a předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

   |   

Přejeme Vám krásné, poklidné a pohodové svátky vánoční a do roku 2023 pevné zdraví, štěstí a úspěch! Velmi si vážíme Vaší podpory a přízně, které jste v tomto roce věnovali Svazu polygrafických podnikatelů a doufáme, že i v příštím roce budeme mít možnost s Vámi spolupracovat a osobně se setkat! Za Svaz polygrafických podnikatelů Zdeněk Sobota a Klára Opletalová V Praze 18. prosince 2022