reklama
časopis Font

Staňte se členem
Svazu polygrafických podnikatelů

Cíle činnosti

Vytvoření korektního, odborného a právního uspořádání, které zajistí možnost kvalitního a profesionálního podnikání v oblasti polygrafického segmentu trhu.

Hlavní činnosti

Prosazování zájmů polygrafického odvětví ve vztahu k státním úřadům (legislativní, daňové, školské a další iniciativy), propagace a reprezentace odvětví vůči veřejnosti i státu.

Komplementární činnosti

Podpora kolegiálních vztahů svých členů i spolupracujících firem. Ovlivnění dění v oboru v rámci silného sdružení společností.

Preambule

Svaz polygrafických podnikatelů sdružuje právnické i fyzické osoby, zabývající se polygrafickou a příbuznou výrobou na území České republiky, dodavatele polygrafických technologií a materiálů pro polygrafickou výrobu, školská zařízení, vyučující polygrafické profese i jednotlivé významné odborníky z tohoto oboru.

Výhody členství

Svaz je komunikační platforma pro segment polygrafie, přispívá k neustálému vzdělávání trhu, realizaci průzkumů a zpřístupnění oborových informací. Pomáhá organizovat odborné akce a diskuzní setkání a rozvíjí profesionální vztahy v oboru.

Poradenství a aktuální informace z oboru

Kontakty a vzájemná komunikace

Prosazování společných cílů

Zvýšení důvěryhodnosti oboru

Podpora vzdělávání

Publikační a expertní činnost

Náklady

Jaké jsou se členstvím ve svazu spojeny náklady?

Kolektivní člen 500 Kč/zaměstnanec/rok
Individuální člen 500 Kč/rok

Svaz polygrafických podnikatelů se rozhodl nabídnout členství Vaší firmě a děkuje Vám za čas, který jste věnovali této základní informaci. Jsme připraveni podat osobně další podrobná vysvětlení v případě Vašeho zájmu.

Spolupracující organizace: