Autentizační údaje podnikatele k evidenci tržeb

Od 1. září 2016 mohou podnikatelé, kterých se týká evidence tržeb, žádat o tzv. autentizační údaje, buď elektronicky nebo osobně.

Žádat mohou buď elektronicky na Daňovém portálu, kdy jim budou autentizační údaje zaslány do datové schránky nebo osobně na libovolném územním pracovišti finančních úřadů, kde tyto údaje obdrží na místě v zapečetěné obálce.

Podnikatel se pomocí získaných autentizačních údajů následně přihlásí do webové aplikace „Elektronická evidence tržeb“. V této aplikaci je nutné, aby před zahájením evidence vyplnil údaje o všech provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby. Poté, co podnikatel uvede údaje o provozovnách, může v této aplikaci získat digitální certifikát. Jeho prostřednictvím Finanční správa identifikuje podnikatele při zasílání údajů datovými zprávami.

Certifikát je nutné nainstalovat do pokladního zařízení, prostřednictvím kterého bude podnikatel evidovat tržby. Funkčnost pokladního zařízení s nainstalovaným certifikátem si podnikatelé budou moci otestovat od 1. listopadu 2016.

Zdroj: Ministerstvo financí ČR