Automatizace a digitalizace v archovém ofsetu

KBA-Sheetfed vyvíjí a realizuje koncepty pro internetové tiskaře, které je v jejich každodenní práci ještě intenzivněji podpoří.


Initiative Online Print (IOP) přišla nedávno s podnětem pokračovat ve standardizaci tiskových strojů pro online tisk. Společnost KBA-Sheetfed jako celosvětový dodavatel se chce věnovat potřebám online tiskařů a nabídnout stroje, které jsou ještě lépe připravené na jejich obchodní model. Přitom jsou v popředí zájmu performance, obslužnost a standardizace pro průmyslovou výrobu.

S výkony až 20 000 archů/h ve středním formátu a 18 000 archů/h ve velkém formátu se stroje KBA Rapida vyznačují špičkovými předpoklady. Díky pokračující automatizaci s některými jedinečnými znaky zvládnou tyto stroje až 15 zakázek za hodinu – to je 200 zakázek denně. Přes 900 milionů tisků již bylo v praxi vyrobeno s jedním jediným strojem Rapida. Nové digitální funkce pro obsluhu a údržbu strojů Rapida urychlují a zjednodušují procesní postupy, zvyšují dostupnost a umožňují předvídatelnost servisních zásahů.
Základním kamenem je zde aplikace Rapida-App s mobilními funkcemi pro obsluhu a servis, evidenci šarží až po controlling spotřebního materiálu. Pod zastřešující značkou KBA 4.0. nabízí firma KBA navíc Connected Services jako výkonnostní reporty, benchmarking pro dostatečnou mezinárodní konkurenceschopnost, support-tickets a chatovací funkce. KBA-Sheetfed je schopna nabídnout díky stávajícím i novým technologiím a servisu online tiskařům dnes i v budoucnu výrobní zařízení archového ofsetu uzpůsobená přesně pro jejich obchodní model.

Tisková zpráva v plném znění je na webu KBA–tiskové zprávy.