Autonomní tisk – Made by KBA

Průmyslová tisková výroba s ErgoTronic AutoRun • Standard pro průmyslovou tiskovou produkci • Plně automatický výrobní řetězec bez manuálních zásahů • Výrazný nárůst produktivity u akcidenčního tisku a potisku obalů • Decentrální sledování procesu pomocí mobilních zařízení a aplikace Rapida LiveApp

Aby bylo možné dokonale využít výkonnost techniky, je dnes automatizace procesních postupů v tiskové produkci mnohem důležitější, než kdy jindy. Jen tak lze výrazně zvýšit produktivitu a konkurenceschopnost provozů. Mnohé z toho už se stalo – doby na výměnu zakázek se drasticky zkrátily, existují uzavřené procesy Closed-Loop pro výrobní tok v tiskárnách, služby založené na přesných datech jako Performance Reports a Benchmarking intenzivně využívají první uživatelé.

Modely Rapida od KBA-Sheetfed jsou již vysoce automatizované: nabízejí špičkový výrobní výkon až 20.000 archů/h, rychlejší výměnu zakázek až po letmou výměnu zakázek bez zastavení stroje Flying JobChange, přesné inline řízení kvality přímo v tiskovém stroji a vysokou ekonomičnost díky krátkým prostojům a minimální makulatuře. Výrobce tiskových strojů pomocí ErgoTronic AutoRun prezentuje další stupeň automatizace procesu pro průmyslovou tiskovou produkci.

Autonomní tisk se aktivuje dvěma kliknutími na ovládacím pultu ErgoTronic

1 Výměna zakázek se spustí po dokončení produkčního tisku

2 Produkční tisk se spustí automaticky po výměně zakázek

Inteligentní systémy ulehčují práci obsluhy

ErgoTronic AutoRun zahajuje výměnu zakázky plně automaticky ihned poté, co je ukončena produkce předchozí tiskové zakázky. Po výměně zakázky se stroj automaticky vrací zpět k produkci. Tento cyklus se opakuje, dokud obsluha výrobní řetězec manuálně nezastaví, resp. dokud není zpracován připravený seznam zakázek. Při výměně signatury nebo u zakázek Web-to-Print se ani nemusí konfigurovat postup nastavení. Start nastavení, výměna zakázky, start tisku, řízení barev a soutisku – vše probíhá ve vzájemném propojení automaticky. Obsluha sleduje postup procesu a je osvobozena ode všech jiných rutinních činností. Doplňuje do zásobníků nové tiskové desky, připravuje potřebné potiskované materiály a provozní prostředky a vyměňuje stohy – pokud už to také není automatizováno.

Pomocí ErgoTronic AutoRun se archové ofsetové stroje Rapida samy konfigurují, plně automaticky vyměňují zakázky a vyrábějí je bez manuálních zásahů

Hlavní oblastí použití pro ErgoTronic AutoRun je autonomní tisk akcidenčních tiskovin – například u nízkonákladových produkcí nebo vícenásobných signatur u rozsáhlých produktů. Další aplikací jsou jazykové mutace. Na autonomních tiscích profitují i online tiskárny se svými vysoce standardizovanými a automatizovanými procesy. V případě obalů lze proces nastavení zahájit po dosažení nákladu plně automaticky, resp. tisk nabíhá automaticky po komplexní výměně zakázky.

Předpoklady pro ErgoTronic AutoRun ukázala společnost KBA-Sheetfed již v roce 2013 v podobě oceněné obsluhy ovládacího pultu TouchTronic. Program výměny zakázek na ovládacím pultu ErgoTronic disponuje jasnou a logickou strukturou. Obsluha sleduje jedním pohledem všechna nastavení a výměnu zakázky spouští stisknutím jediného tlačítka (One Button Job Change). Na interaktivním seznamu zakázek obsluha vidí všechny naplánované zakázky. Může kdykoli změnit jejich pořadí, aby např. zařadila za sebou produkce se stejným potiskovaným materiálem nebo ve stejném formátu. Všechny procesy nastavení pro příslušné zakázky lze zadat a naprogramovat již zde.

ErgoTronic AutoRun koordinuje existující automatizační moduly a automatizuje tak celý proces tisku. Po ukončení směny nebo zpracování seznamu zakázek se stroj manuálně zastaví.

Aplikace Rapida LiveApp pro mobilní ovládací pult

Rapida LiveApp pro možnost mobilního ovládacího pultu

Také ve sledování výrobního procesu je obsluha flexibilnější než kdy jindy. Svůj mobilní ovládací pult může nosit takřka v kapse kalhot. Pomocí chytrého telefonu a aplikace Rapida LiveApp je se strojem stále ve spojení – i při pití kávy v kantýně. Jediný pohled na displej a má informaci, která zakázka se právě vyrábí a jak dlouho ještě poběží. Obsluha pak může snadno odhadnout, kdy musí být zpět u svého stroje a například připravit tiskové desky pro následující zakázku.

Kromě stavu stroje podává aplikace LiveApp informace o všech faktech zakázky až po spotřebu energie a emise CO2 na 1.000 archů. Pomocí evidence šarží lze sledovat spotřební materiál, jako je papír a barva, podle kódu QR, resp. manuálně, a přiřadit jej k příslušné tiskové zakázce. Automaticky se rozpozná místo použití – např. určitý barevník – a uloží se do databáze. Ať barva, potiskovaný materiál, ofsetový potah nebo desky: všechna data jsou k dispozici k následné sledovatelnosti až po správu skladu. A to vše bez komplikovaných přístupů. Data se odesílají z mobilního zařízení do ovládacího pultu a automaticky se předávají přes LogoTronic Professional pomocí JMF do průmyslového softwaru.

Informační panel s údaji o produkci, spotřebě energie a emisích CO2

Integrovaný správce údržby upozorňuje na práce péče o stroj dané v aktuální den stejně jako v následujících dnech. Zadáním příslušných časů lze údržbové práce naplánovat tak, aby nenarušily výrobu. V návodech k prováděným činnostem dostane obsluha krok za krokem vysvětlení opatřená obrázky. Proces údržby se zjednoduší a je přehlednější. Po uskutečněné údržbě může obsluha tento úkon potvrdit a v případě potřeby opatřit vlastním komentářem.

Standardy pro automatizaci v tisku

K cílům společnosti KBA-Sheetfed patří neustálé a opakované nastavování standardů archového ofsetového tisku pomocí inovativních řešení a proaktivních služeb. ErgoTronic AutoRun a Rapida LiveApp jsou právě takovými standardy. Zvyšují kapacitu nasazených strojů, ulehčují práci obsluhy a přinášejí díky moderním operačním procesům více radosti z práce. Zároveň se tak zvyšuje i konkurenceschopnost tiskových provozů, které tyto aplikace využívají.