Cesty polygrafie v NTM – od Gutenberga až po digitální tisk

Národní technické muzeum – expozice polygrafieNTM-expo-1

Využití prázdninových dnů k zábavné formě vzdělání nabízí Národní technické muzeum v Praze na Letné. Prostřednictvím vystavených strojů a zařízení má návštěvník expozice možnost se seznámit s vývojem hlavních tiskařských technologií a sledovat jejich technický vývoj od vynálezu knihtisku až po současnost. Originální dobové tiskařské a sázecí stroje jsou vystaveny v prostoru, jenž svým architektonickým řešením připomíná autentickou atmosféru průmyslového prostředí tiskárny. Náležitý prostor je věnován Čechům, Jakubu Husníkovi a Karlu Klíčovi, kteří svými vynálezy významně ovlivnili vývoj polygrafie.
Součástí sbírek je knihtiskový ruční lis z pražské Jezuitské tiskárny z přelomu 17. a 18. století nebo kotoučová rotačka MAN z roku 1876, vyrobená pro Místodržitelskou tiskárnu v Praze. Jedná se o první stroj svého druhu používaný v Čechách a jeden z mála dochovaných v Evropě.

NTM-expo-2

Část expozice je zařízena jako dílna, v níž lze prakticky předvést jednotlivé tiskařské úkony, nebo v ní tvořit grafická díla, kreslit, malovat či vést výukové kurzy.
Nově připravené hry přibližují taje starých polygrafických metod. Ve hrách autora Jakuba Mareše si můžete vyzkoušet postupy jednotlivých tiskových technik, a to přímo za pomoci rad jejich vynálezců: Klíč k heliogravuře, Gutenbergův knihtisk a Senefelderova litografie.