Co brzdí nástup průmyslové revoluce 4.0?

Za klíčové překážky implementace nástrojů a technologií Průmyslu 4.0 v ČR lze označit, kromě celkové výše investičních výdajů, také nedostatek kvalifikovaného personálu, bezpečnost dat a nedostatečné povědomí o Průmyslu 4.0.

Průzkum poradenské společnosti EY mezi 64 významnými českými výrobními společnostmi

„České výrobní společnosti si již dnes velmi dobře uvědomují potenciál Průmyslu 4.0. Více než polovina z nich plánuje v příštích třech letech investovat do nástrojů Průmyslu 4.0. Nejčastěji jsou přitom zmiňována big data (62 %), u kterých se očekává významná součinnost státu v podobě podpory při budování klíčové ICT infrastruktury. Řada firem zároveň plánuje již v příštím roce datovou integraci s obchodními partnery, počítačové virtualizace a simulace nebo využívání autonomních robotů,“ vysvětluje Petr Knap, vedoucí partner podnikového poradenství a Digital Champion společnosti EY ve střední a jihovýchodní Evropě.

Průmysl 4.0 představuje budoucnost výroby včetně nového přístupu k práci s daty. Zvýšení efektivity práce (64 % respondentů), zvýšení produktivity (56 %) nebo dosažení větší flexibility výroby (41 %) – to vše nejčastěji skloňovali jako potenciální přínos čtvrté průmyslové revoluce respondenti nového průzkumu „Průmysl 4.0 z pohledu české praxe“. Téměř třetina výrobních podniků navíc považuje Průmysl 4.0 za možný způsob omezení dopadů aktuálního nedostatku pracovní síly nebo jako možnost snížení celkových nákladů.

4P_21-tablet_w

Vysoké povědomí o Průmyslu 4.0

Téměř 94 % respondentů uvedlo, že se s pojmem Průmysl 4.0 již setkalo. Skoro dvě třetiny z dotázaných si čtvrtou průmyslovou revoluci spojují s propojováním internetu věcí, služeb a lidí, a téměř ve stejné míře také se současným trendem digitalizace. Jako horizontální a vertikální systémovou integraci si Průmysl 4.0 představuje 42 % společností.

Překážky implementace Průmyslu 4.0

Vysoké investice jsou dle respondentů jednou z největších překážek implementace prvků Průmyslu 4.0. Z tohoto důvodu společnosti očekávají subvence od státu. Respondenti považují za klíčové překážky implementace nástrojů a technologií Průmyslu 4.0 kromě celkové výše investičních výdajů (57 %) také nedostatek kvalifikovaného personálu (57 %), bezpečnost dat (27 %) a nedostatečné povědomí o Průmyslu 4.0 (24 %).

Potřebná podpora ze strany státu

60 % výrobních společností považuje za nejužitečnější krok podpory čtvrté průmyslové revoluce ze strany státu definování plánu investičních pobídek. 44 % společností by uvítalo podporu nových studijních oborů zaměřených na interdisciplinární integraci a mezioborové zkušenosti, více než třetina respondentů očekává podporu státu při budování klíčové sdílené ICT infrastruktury. Současnou úroveň standardizace Průmyslu 4.0 v ČR považuje za nedostatečnou více než 56 % společností. Z krátkodobého pohledu je klíčová správně nastavená standardizace a vyjasnění právního rámce, dlouhodobě je zásadním limitujícím faktorem rozvoje Průmyslu 4.0 kvalifikovaný personál.

Celý text průzkumu je na webových stránkách EY