ČSOB: Index očekávání firem (2/2018)

U podnikatelů převládá optimismus díky silné poptávce

U malých a středních firem a podnikatelů v České republice nadále převládá optimismus. Index očekávání firem v prvním čtvrtletí 2018 zaznamenal 32,8 bodu, což je druhá nejvyšší hodnota v historii měření. Důvodem je silná poptávka po zboží a službách, vychází z pravidelného čtvrtletního průzkumu ČSOB.

Zvýšení poptávky pro druhé čtvrtletí očekávalo 57 procent zástupců malých nebo středních firem a živnostníků, což představovalo mezičtvrtletně o sedm procentních bodů více a vůbec nejvyšší historicky naměřenou hodnotu.

Lehký ústup zaznamenal dílčí index investic, podle něhož plánuje tento rok zvýšit investiční aktivitu 48 procent dotazovaných, zatímco loni v posledním čtvrtletí to bylo 56 procent. Mírně na 22 procent se snížil podíl podnikatelů a firem plánujících v nejbližším roce rozšiřovat podnikání.

Náladu firem ČSOB prvně zkoumala i na Slovensku, kde index zaznamenal 31,3 bodu. Na rozdíl od Česka ale tamní podnikatelé a firmy vyjadřovali nespokojenost s vývojem ekonomiky. Zatímco v České republice panuje 71procentní spokojenost, na Slovensku jen 33procentní.

Hlavním rizikem, kterého se podnikatelé v Česku i na Slovensku obávají, jsou legislativní změny – v Česku toto riziko zmínilo 34 procent a na Slovensku dokonce 41 procent účastníků. I na druhém nejvýznamnějším riziku se čeští a slovenští podnikatelé shodli – v obou případech je to pro 22 procent z nich nedostatek kvalitní pracovní síly.

Průzkum Index očekávání firem zahrnuje 500 středních a malých společností napříč obory podnikání. Každý z dílčích indexů, který je rozdílem pozitivních a negativních očekávání firem, může nabývat hodnot od -100 do +100 bodů. Celkový index je pak průměrem dílčích indexů vývoje poptávky, investic a rozšiřování podnikání. Index očekávání firem ČSOB počítá od roku 2013. V roce 2018 se začal Index očekávání firem zjišťovat i na Slovensku.

Více komentářů a názorů zde.