ČSOB – Index očekávání firem

Firmám v České republice se v poslední době velmi dobře daří a 69 procent z nich je spokojeno s celkovou ekonomickou situací, což potvrzují i aktuální výsledky pravidelného šetření ČSOB Index očekávání firem.

Éra levných finančních zdrojů je ale dozajista za námi. Zatímco korporace se zajišťují proti riziku, které pro jejich podnikání představuje růst úrokových sazeb, malé a střední podniky tuto hrozbu podceňují, varuje ČSOB.

ČSOB Index očekávání firem, který pravidelně kvartálně zkoumá očekávání malých a středních firem a živnostníků v oblasti poptávky, investic a rozšiřování podnikání, za třetí letošní čtvrtletí vykázal 29,1 bodu, což bylo jen 2,8 bodu za historickým maximem z minulého kvartálu. „ČSOB Index očekávání firem mírně klesl, ale stále jsme u podnikatelů a firem svědky převládajícího optimismu a velmi dobré kondice. Firmy však začínají vnímat i možná budoucí rizika,“ řekl výkonný ředitel útvaru Firemního bankovnictví ČSOB Petr Manda.

Éra levných peněz totiž končí. „Úrokové sazby mohou firmy nepříjemně překvapit výrazným růstem, což může mít za následek zdražení firemního financování. Dlouhodobé investiční úvěry má v portfoliu ČSOB zajištěno více než 80 procent korporátních klientů, u středních a menších firem je to pouze 40 procent. Velké společnosti pružně reagují na tržní vývoj a zvyšují poměr svého zajištění, ale menší firmy tuto oblast dlouhodobě podceňují, čímž se vystavují dopadu tohoto tržního rizika,“ komentuje aktuální vývoj Ján Lučan, vrchní ředitel útvaru Korporátního bankovnictví ČSOB.

Hrozba růstu úrokových sazeb je přitom velmi reálná. „ČNB začala poměrně razantně zpřísňovat měnovou politiku, cena peněz půjde nahoru, kurz české koruny zpevňuje a hledání nových zaměstnanců ochotných pracovat za donedávna běžnou mzdu je stále obtížnější,“ upozornil hlavní analytik ČSOB Martin Kupka. „Z odpovědí respondentů ČSOB Indexu očekávání firem sice vyplývá, že jsou firmy spokojeny se současnou ekonomickou situací, do budoucna ale samy nepředpokládají udržení stávajícího tempa růstu poptávky, proto jsou méně ambiciózní v investicích a v rozšiřování podnikání. Jejich očekávání jsou zcela racionální,“ dodává Martin Kupka.

Aktuální makroekonomický vývoj není pro firmy pouze rizikem, ale také výzvou. „Pokud firmy čekaly na vhodný moment pro realizaci svých investičních záměrů, tak by to měly udělat teď,“ uzavírá Ján Lučan.

Malé podniky by se ve světle těchto umírněných očekávání měly inspirovat u velkých korporací a dostatečně se zajistit před rizikem růstu úrokových sazeb.

Zajištění proti změně úrokových sazeb u firemních úvěrů je v současnosti již standardním produktem, který firmám umožňuje zafixovat si stávající nízké úrokové sazby do budoucna.

Průzkum Index očekávání firem zahrnuje 500 středních a malých společností napříč obory podnikání. Každý z dílčích indexů, který je rozdílem pozitivních a negativních očekávání firem, může nabývat hodnot od −100 do +100 bodů. Celkový index je pak průměrem dílčích indexů vývoje poptávky, investic a rozšiřování podnikání.

Podrobnější informace o Indexu očekávání firem zde.

Zdroj: ČSOB