Čtyři fáze digitální transformace výrobního podniku

Mnoho výrobních firem již dlouhodobě vyvíjí aktivity patřící do kategorie digitalizace. V minulosti investovaly do výrobních zařízení a skladů, které jsou už dnes běžně řízeny pokročilým softwarem. Nyní se jim nabízejí nové možnosti, vyšší výpočetní výkony, levnější datová úložiště nebo dostupnější IoT zařízení a smart senzory, které umožňují rapidní nárůst digitalizačních aktivit

Rozdíl oproti minulosti je především změna, jakou dnes digitální transformace probíhá. McKinsey Global Institute odhaduje, že aplikace IoT v továrnách může do roku 2025 vytvářet hodnotu 1,2–3,7 bilionu dolarů celosvětově každý rok.

Čtyři vývojové fáze

Aimtec před časem představil svůj koncept Digital Factory. Obsahuje čtyři vývojové fáze, kterými by výrobní společnost měla projít na své cestě k úspěšné digitální transformaci.

  • V první fázi se má společnost soustředit na sběr dat napříč logistikou a výrobou a vytvořit tak svůj kompletní digitální obraz. Data se sbírají přímo ze strojů a zařízení, pomocí senzorů, IoT nebo mobilních zařízení.
  • Ve druhé fázi se zdroje dat mezi sebou logicky propojují a integrují spolu se systémy. Jednotlivé činnosti jsou kontrolovány a řízeny na základě datových výstupů z předešlých operací. Cílem je horizontální integrace veškerých procesů ve firmě, od příjmu materiálu až po expedici hotového výrobku.
  • Třetí fází je vertikální integrace sbíraných dat, jejich analýza, tvorba reportingů a vizualizace procesů. Výsledky datových analýz pomáhají odstraňovat neefektivitu v procesech a optimalizovat ji, grafické výstupy pak slouží jako podklad pro rozhodování top managementu.
  • Čtvrtá fáze je finální. Zařízení a systémy samy provádějí optimalizaci procesů na základě sesbíraných big dat. Stroje se učí, autonomně se rozhodují a nastavují. Procesy jsou v rámci společnosti řízeny digitálně.

Data bezpečně na správném místě a bez chyb

Integrace mezi stroji, systémy, databázemi a aplikacemi prostupují všemi fázemi digitalizace. Zpočátku jde především o jednoduché dopravení dat z místa na místo, později se přidává logika odrážející komplexitu business procesů. Dochází ke kombinování dat z různých zdrojů, k jejich transformaci a vyhodnocování. Jak se společnost stává více digitální, počet a variabilita takových integrací dosáhne takové míry, že je vhodné zvolit si správnou integrační strategii.

 

V zásadě existují dvě cesty, kterými se lze vydat:

  • Můžeme budovat integrační logiku uvnitř specializovaných systémů zodpovědných za určitou oblast – ERP, MES, WMS aj. V takovém případě je integrační logika distribuována, vázána na daný systém a pod kontrolou specialistů na vybraný segment. Řešení je vhodné především pro menší společnosti nebo pro ty, které nemají příliš navzájem závislých výrobních procesů.
  • Druhým řešením je využít integrační platformu. Díky ní lze vytvářet integrace mimo systémy a nezávisle na nich. Výhodou je v takovém případě použití jedné technologie a kompletní přehled o tocích dat. Společnost si snáze udrží kontrolu nad svými kritickými daty a zajistí jejich bezpečnost. Používají se standardní zabezpečovací prvky a postupy, které jsou součástí většiny řešení. Tato cesta se hodí pro firmy, které mají velký počet systémů a zdrojů dat, nebo se jejich výroba skládá z většího množství navazujících výrobních procesů.

Od digitalizace očekáváme vždy to samé – zvýšení produkce, minimalizaci chyb a snížení nákladů na výrobu. K tomu má v blízké době pomoci zavedení nových modelů do výroby, jako jsou digitální řízení produkce a kvality, prediktivní údržba, zapojení robotů do výrobních procesů. Na pozadí všech těchto modelů je potřeba přenášet ohromné množství dat. Ať zvolíme jakoukoliv integrační strategii, výsledek má být vždy stejný: data bezpečně na správném místě, v požadovaném formátu, bez chyb a pokud možno monitorovaně. Jen tak lze digitální transformaci úspěšně provést.

David Šolc
Autor článku je Integration Specialist ve společnosti AIMTEC a. s. Jeho dovednosti zahrnují jak integrace podnikových aplikací (API, ESB, Anypoint Platform), tak B2B/EDI (M@GIC EDDY AI). V Aimtecu má na starosti také řízení a vývoj produktu Mulesoft’s Anypoint Platform, pre-sale konzultace a analýzy.