Den otevřených dveří VOŠ obalové techniky ve Štětí

Dne 14. dubna 2016 od 9 do 16 hodin se koná Den otevřených dveří Vyšší odborné školy ve Štětí, oboru obalový a grafický design.

VOŠ-štětí

Absolvent vzdělávacího programu Obalový a grafický design je připravován pro typové pozice samostatného designera (katalog prací ID 30383.1) nebo samostatného pracovníka reklamy (katalog prací ID 30392) v oblasti samostatné činnosti konstrukce, navrhování a značení obalů z různých materiálů, včetně výrobků drobného spotřebního sortimentu, a to jak po stránce estetického, tak grafického designu s přihlédnutím k obalovému designu.

talentovky_web
Důraz je kladen na to, aby absolventi využili veškeré prostředky informačních technologií (počítačová grafika, předtisková příprava, digitální tisk), aby získali praktické dovednosti na praktických cvičeních a vypracovali praktické závěrečné práce (předměty grafický design obalů, konstrukční design), včetně obhajoby svého řešení. Sháníme jak technicky, tak kreativně smýšlející mladé lidi, kteří chtějí studovat smysluplný a moderní obor.

Ukážeme vám skvělé technické zázemí, nejmodernější ubytování v zemi a spoustu možností pro vaše volnočasové aktivity. Jsme tady pro vás a budeme se těšit! 

Za vedení školy zve PhDr. Jiří Konvalinka, ředitel školy 

Přílohy

Mapa Štětí s pozicí školy