Digitální tiskový stroj B2 = zvýšení tiskové kapacity tiskárny

Digitální tiskové stroje prošly v posledních letech vývojem od zařízení, které ofsetové tiskárny braly spíše jako nutné zlo, až po stroje, které se staly plnohodnotným vybavením moderních provozů. Přesto stále ještě přetrvává u mnoha majitelů názor, že pokud tiskárna má hodně zakázek, je potřeba koupit další ofset. Ne vždy je ale toto řešení správné.

Vývoj trhu s tiskovými zakázkami

Asi každý majitel tiskárny potvrdí, že náklady zakázek se nezvyšují, jinými slovy, zakázky jsou stále menší. Jedním z hlavních vlivů je snaha zákazníků ušetřit. Nechtějí mít velké skladové zásoby, proto objednají pouze množství, které jim bude stačit na určité období a pokud se zásoby tenčí, mohou objednat dotisk dalšího nákladu. Někdy dochází v rámci dotisku ke změnám v datech, v tomto případě je to z hlediska ofsetu zcela nová zakázka. Některé tiskárny tomu v minulosti čelily tak, že tiskly zakázku v předpokládaném celkovém objemu a neodebranou část uskladňovaly a postupně zákazníkovi dodávali. Tímto ale docházelo k narušení cash flow a všechna rizika nesla tiskárna. Uvedený příklad se může týkat zakázek od knih, firemních katalogů až po obaly. Dalším důležitým faktorem je vytváření různých verzí letáků, katalogů, obalů a dalších tiskovin, pro různé cílové skupiny. Leckterá zakázka, která dříve znamenala 10000 užitků, je dnes rozdrobena do deseti menších zakázek. A pochopitelně je to i postupný nárůst tisku variabilních dat a plně personalizovaných tiskovin.

 

Praxe v běžné tiskárně

Ofsetové tiskárny mají zpravidla své kmenové zákazníky, pro které tisknou prakticky všechno, protože těžko mohou jejich zakázky odmítnout. Dále mají zakázky “z ulice”, kde opět není žádoucí odmítat klienty, přestože je jejich zakázka pro tiskárnu ekonomicky ne příliš vhodná. Pro provoz tiskárny to tedy znamená, že tiskne zakázky velké, kterých je ale poměrně málo a není na nich příliš velký zisk. Potom to jsou zakázky střední, za které budeme považovat velikost mezi 1000 až 5000 archy. Naprostá většina zakázek se ale odehrává v nákladech do 1000 archů.

 

Využití času v tiskárně

U ofsetových stroj lze zjednodušeně konstatovat, že jejich příprava pro tisk je stejná, ať už se jedná o zakázku malou nebo velkou. Udělejme si nyní modelový příklad denního provozu ofsetové tiskárny. Během dvou směn je potřeba vytisknout tyto zakázky:

leták A4, náklad 10000 ks, barevnost 4/4

kniha B5 160 stran, náklad 800 ks, barevnost 4/4

obálka knihy B5, náklad 800 ks, barevnost 4/0

katalog A4 16 stran, náklad 1500 ks, barevnost 4/4

katalog A5 32 stran, náklad 2500 ks, barevnost 4/4

plakát B2, náklad 200 ks, barevnost 4/0

 

Spočítali jsme dobu realizace těchto zakázek a použili tyto předpoklady – doba přípravy ofsetového stroje B2 na tisk 15 minut, rychlost 12000 archů/hod. Následně jsme tytéž zakázky zkalkulovali z hlediska rychlosti zpracování na tiskovém stroji HP Indigo 12000, který tiskne rychlosti 3450 B2/hod.

 

Zde je výsledek:

Doba zpracování na ofsetovém stroji cca 16 hodin, doba zpracování na HP Indigo 12 hodin. Jinými slovy – za dvě směny na ofsetu stěží proveditelné, na HP Indigo s dostatečnou rezervou.

 

Pokud by tiskárna rozdělila tyto zakázky mezi ofset a HP Indigo, podle toho, na kterém stroji je lze vytisknout rychleji, byl by čas pro zpracování zakázek na ofsetu 4,5 hodiny a na HP indigo 5 hodin. Tedy jedna směna na každém stroji s dostatečnou rezervou pro zpracování dalších zakázek.

Máte nyní pocit, že je potřeba koupit na posílení tiskové kapacity nový ofsetový stroj nebo bude lepší zamyslet se nad digitálním strojem B2?