Dlouho to tu nebylo – konference Co nového (nejen) v ofsetu

Společnost tisku při ČS VTS a Svaz polygrafických podnikatelů připravují pro pracovníky v polygrafii mezinárodní konferenci Co nového (nejen) v ofsetu.

Souhrnné a objektivní technické
informace o globálním dění v současné polygrafii jsme dlouho neviděli.
V minulosti jsme si zvykli sledovat na velkých svazových konferencích typu Print Fórum technické novinky, trendy a vize v polygrafii.

Společnost tisku při ČS VTS Praha ve spolupráci se Svazem polygrafických podnikatelů
obnovuje tuto tradici konferencí

Co nového (nejen) v ofsetu.

Pod tímto názvem se uskuteční mezinárodní odborná konference o stavu současného prepressu, ofsetového tisku a dokončovacího zpracování tiskovin jako reflexe momentálních potřeb a také ohlasů Drupy 2016. Uskuteční se 17. a 18. května 2017 v průhonickém hotelu Floret. Vycházejíc z dobrých zkušeností odborné skupiny CFTA při každoročním pořádání odborných konferencí, připravuje vědecko technická Společnost tisku třídílný výhradně technicky zaměřený program pro všechny grafiky, tiskaře, knihaře, odborníky papírenského průmyslu i obaláře v ČR.
Jak bylo řečeno, „Co nového (nejen) v ofsetu“ tu dlouho nebylo. Podle dlouhodobých ohlasů chybí odborníkům z praxe, tiskárnám, grafickým studiím i dodavatelským firmám hlavně proto, jak se formuje současná tvář polygrafie. Mění se podoba polygrafických provozů, dochází k proměně zakázkové náplně, poptávka směřuje k mnohem kreativnějším způsobům výroby produktů. Objevuje se řada novinek v zušlechťování produktů napříč polygrafickým i obalářským oborem, k tomu se kombinují možnosti technologií dříve odlišných tiskových technik. V neposlední řadě je nutno připomenout stále větší tlak a směřování k ekologickému pojetí tiskové praxe.

Společnost tisku ČSVTS vzkazuje návštěvníkům konference: přineste si s sebou vadná tisková data, špatné výsledky měrných testů…, budete mít možnost přímého dialogu s odborníky, rozpoznat a řešit tak své výrobní problémy.

V prepressu bez chemie

Digitální tisk a CTP, jak to jde dohromady?
Konferenci otevře Data Line Technology, v úvodním bloku se bude zabývat vztahem digitálních technologií a ofsetového tisku, pod názvem. Přednáška se zaměří na komplementární možnosti obou technologií: především na bourání mýtů, že digitální tisk a CTP spolu nesouvisí.

Životní prostředí na prvním místě
Firma Agfa již v názvu svého vstupu klade. Sledujme první CtP a směry vývoje, fotopolymerní technologie a jejich vývoj až k dnešnímu standardu. Dále představí termální technologie a jejich variabilitu dle potřeb zákazníka. Na závěr Agfa položí otázku: má ekologie na českém trhu ještě místo?

Kodak – tisk s UV barvami a bezprocesní desky
Návštěvníci odborné konference budou seznámeni s aktualizovaným portfoliem Kodak desek, UV barvami a deskami a novým vývojem v oblasti bezprocesních desek.

Oblast tisku: ohlasy z Drupy 2016

Vývoj, strategie a budoucnost
Výrobce tiskových strojů KBA (Koenig a Bauer) deklaruje již 200 let zkušeností v oboru tiskových strojů, proto bude zajímavé ohlédnout se za nejvýznamnějšími historickými milníky.

Vývoj tisku po Drupa 2016
Společnost Heidelberg představí svoji vizi budoucnosti tisku – svůj výhled obohatí popisem situace v polygrafii posledních měsíců.

Kodak Express aneb sedm jednou ranou
AMOS CZ – Kodak zvolil ve svém druhém vstupu téma s kouzelným číslem sedm. Budeme se těšit na představení digitální technologie ofsetu včetně in-line zušlechťování.

Komori – tisk bez hranic
Firma Graffin zde bude prezentovat významná specifika japonských tiskových strojů, novinky ve výbavě, které zvyšují produktivitu, zdokonalenou kontrolu kvality tisku a obslužnost. Představí se zde nové směry, prosazující se v ofsetu, jímž jsou H-UV a H-UV I technologie.
Miyakoshi – nová řešení pro výrobu etiket
Graffin představí také novou akvizici, a to semirotační ofsetový stroj pro tisk etiket japonské firmy Miyakoshi.

Nástroje pro stanovení, komunikaci a kontrolu barvy napříč tiskovým workflow
Firma X-Rite ve svém vizionářském vstupu nabízí zajímavá řešení na téma globalizace a prolínání tiskových technologií.

Epple Druckfarben AG
Grafoservis obohatí tiskovou sekci odborné konference o aktuální informace ve směrech vývoje tiskových barev od jednoho z předních výrobců barev.

Dokončovací výroba: orientace směrem k obalářství

Možnosti průmyslové vazby knih
Společnost Sigloch-Kolbus zahájí blok dokončovací výroby v rámci odborné konference tradiční přednáškou. Pro tržní segmenty tuhá vazba, měkká vazba nebo luxusní obaly, zazní představení portfolia strojů, jako jsou linky pro vysoké výkony, hybridní stroje pro střední náklady a stroje pro zpracování digitálního tisku.

Automatizace, kvalita a produktivita výsekových strojů
Přednášku přináší firma NAVEtech a představí dokončovací operace strojů KAMA pro výsek a lepení krabiček a SANWA pro výsek etiket. Řešení těchto výrobců zajímá dnes celou řadu polygrafických firem, specializujících se vedle tradiční polygrafické výroby stále více na portfolio obalářských zakázek.

Vladimír Lukeš
(celý článek ve formátu Word najdete v příloze)

Přílohy

Dlouho to tu nebylo.doc