Dokonalá výměna desek na archových ofsetových strojích Rapida

Automatizace DriveTronic Plate Ident pro stroje Rapida sniží přípravy a umožní téměř okamžitou produkci bez oprav.Na archových ofsetových strojích Rapida (poloviční, střední a velký formát) probíhá výměna tiskových desek většinou plně automaticky pomocí FAPC, resp. simultánně s DriveTronic SPC. Jako nejvyšší stupeň automatizace je na strojích KBA Rapida 106 instalována letmá výměna zakázek (Flying JobChange). O správné umístění a pořadí tiskových desek ve stroji se přitom stará DriveTronic Plate Ident. Tato opce automatizace nabízená pouze společností KBA-Sheetfed dále snížuje přípravné časy a umožňuje téměř okamžitou produkci bez oprav.

Rozeznávání desek před procesem výměny

DriveTronic Plate Ident je kamerový systém, který rozezná řádnou polohu tiskových desek během plně automatické výměny. Pomocí měřicích značek na tiskových deskách rozpozná systém Plate Ident, zda se deska nachází ve výměnné šachtě. Pokud ano, dojde ke kontrole jejího založení v upínací kolejnici. Pokud jsou vyměňované tiskové desky správně založeny, obdrží automatický měnič desek potvrzení a proces výměny začíná.

Automatická úprava pozice desek

Pomocí systému Plate Position Check, doplňkové funkci DriveTronic Plate Ident, se uskuteční automatická úprava polohy desek ještě před tiskem prvního archu. Tento nástroj posoudí vzájemnou pozici tiskových desek a odpovídajícím způsobem upraví jejich polohu. Po prvním otisku a minimálních korekturách začne většinou okamžitě produkce zakázky. Pro tiskárny, které nechtějí stroj opětovně zastavovat pro úpravu soutisku, se doporučuje doplňkové zařízení QualiTronic ICR.

Správná tisková deska na správném místě

Zatímco jsou data nastavení jedné zakázky jako barevné profily, otáčky duktoru nebo plošné krytí přenášeny z PPS-System LogoTronic Professional nebo přes CIPLinkX na stroje Rapida, prověří DataMatrix Select současně příslušnost tiskových jednotek k příslušné zakázce, dílčí zakázce a oboustrannému tisku a také shodu tiskové desky s barvou v tiskové jednotce. Tím uzavře DataMatrix Select jako další doplňková funkce DriveTronic Plate Ident kruh průběžného managementu procesu.
Chybné přiřazení tiskových desek ve stroji je rozpoznáno a signalizováno. Data Matrix Code se nachází dvakrát na každé tiskové desce mezi měřicími značkami systému DriveTronic Plate Ident (viz foto). Po načtení kódu v každé tiskové jednotce porovná LogoTronic Professional, resp. CIPLinkX údaje s údaji z centrální databanky. Přitom se uskuteční prověrka shody tiskové zakázky s tiskovou deskou, tiskové desky s tiskovou jednotkou, tiskové desky s barevným výtažkem a případnými jazykovými verzemi. Pomocí systému Data Matrix Code lze každou tiskovou jednotku jednoznačně identifikovat.

Tiskvá zpráva v plném znění je na webu KBA–tiskové zprávy.