Dotační tituly pro podnikatele 2016

V následujících měsících roku 2016 bude zveřejněno velké množství Výzev včetně v I. vlně nejoblíbenějších programů podpory:

Program Technologie Výzva IV.

  • Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE, který bude přílohou výzvy.

Program Potenciál Výzva II.

  • Potenciál je určen pro inovativní podniky, které v regionech mimo Prahu realizují projekty výstavby „inovačních“ center v podobě pořízení, výstavby či rekonstrukce nemovitosti a vybavení centra technologiemi.
    Program Nemovitosti Výzva II.
  • Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty.

Program ICT a sdílené služby II. a III. Výzva

  • Tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace
  • Zřizování a provoz center sdílených služeb
  • Budování a modernizace datových center

Další informace naleznete v přiloženém Dotačním zpravodaji.

Přílohy

Dotační zpravodaj - Jaro Léto 2016 Brain Logistics