Dotační výzva: Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!

Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!

Časový harmonogram

 • Vyhlášení výzvy: 31. 8. 2016
 • Zahájení příjmu žádostí: 3. 10. 2016
 • Maximální délka projektu: 36 měsíců
 • Nejzazší datum ukončení realizace: 30. 10. 2020
 • Typ výzvy: průběžná
 • Číslo výzvy: 03_16_060

Podporované aktivity

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli:

 • Obecné IT
 • Měkké a manažerské dovednosti
 • Jazykové vzdělávání
 • Specializované IT
 • Účetní, ekonomické a právní kurzy
 • Technické a jiné odborné vzdělávání
 • Interní lektor

Podporovanou cílovou skupinou budou zaměstnanci podniků a zaměstnanci OSVČ sdružení v profesních a podnikatelských sdruženích. Naplánované vzdělávací aktivity budou podle dostupných informací hrazeny do 100% v režimu De minimis i Blokové výjimky na vzdělávání. Realizace projektu v této Výzvě 060 zaměstnavatele nijak administrativně nezatíží, protože veškerou agendu budou zajišťovat úspěšní  Žadatelé/příjemci podpory (např. Hospodářské komory).

Příjem žádostí  je sice plánován v období od 3. 10. 2016 do 31. 1. 2017, ale vzhledem k druhu výzvy, která je průběžná, bude nutno napsat a podat žádost co nejdříve. U průběžné výzvy je možné uzavřít příjem žádostí před vyhlášeným termínem v případě dosažení blíže nespecifikovaného převisu žádostí. Vlastní výzvu i s aktuálními dokumenty najdete v příloze níže nebo na webu esfcr.

V rozpočtu projektu nesmí výdaje na aktivitu měkké a manažerské dovednosti překročit 50 % celkových způsobilých výdajů projektu. Vzdělávání nesmí mít charakter elektronického vzdělávání.

Přílohy

Text-výzvy_060