Drupa očima DataLine Technology – digitální tisk, prepress a online řešení

Podstatnou součástí expozic na veletrhu drupa 2016 byly sw aplikace pro řízení tisku či práci s variabilními daty a vystavovatelé představovali návštěvníkům také konkrétní realizované produkty.

Aplikace a konkrétní realizované produkty byly velmi důležitou součástí expozice HP. K vidění byly desítky a desítky výrobků s unikátními designy a valná většina z nich byla připravena prostřednictvím sw HP Smart Stream Designer Mosaic. Základní funkcí Mosaicu je posunutí práce s variabilními daty na další úroveň. Jestliže dosud se v oblasti proměnných dat pracovalo s databázemi dat a logickými podmínkami (např. je-li jméno mužské, bude font modrý), pak Mosaic umožňuje generovat proměnná data zcela nahodile. Při přípravě layoutu vyberu oblast, kde má docházet k dynamickému generování náhodných dat. V Mosaicu nadefinuji míru zvětšení, posunu a rotace nově vzniklého obrazu – ten je do cílové oblasti generován náhodně a při vhodně zvoleném zdrojovém obrazu, získáváme neomezené varianty výsledného efektu, jenž ale vykazuje určité prvky společného původu. V nové verzi Mosaicu lze navíc měnit i barvy –např. na etiketě mohu zvolit, že název výrobku je barva 1, logo barva 2, piktorgram barva 3, pozadí barva 4 atd. Následně připravím paletu barev a při generování výsledného layoutu bude Mosaic barvami z této palety náhodně nahrazovat barvy 1, 2, 3 … v návrhu. Takto nedochází k totální změně layoutu, jako v případě aplikace zdrojového obrazu, ale lze vytvořit série produktů, které mají hlubší grafické spojení. V poslední době použily pro své kampaně tyto technologie firmy Coca-Cola, Oreo, Bud Light a mnohé další firmy.

dataline3_uw

Kromě více než padesáti vystavených tiskových strojů, bylo k vidění i mnoho kompletních online řešení pro zpracování konkrétního typu zakázek.

Každého návštěvníka jsme provedli tou částí expozice, která ho zajímala nejvíce, pro mnoho z nich jsme realizovali praktické ukázky jak tisku, tak přípravy dat pro speciální aplikace. O jasném vítězství digitálních technologií na Drupě svědčilo i to, že mnoho „ortodoxních ofsetářů“,
kteří před lety naše expozice ostentativně míjeli, se letos proměnilo ve velmi pozorné návštěvníky. Největší zájem byl o tiskové stroje HP Indigo formátu B2, konkrétně modely 10000 a 12000. K dispozici byly ale i řešení pro menší zákazníky ve formátu A3 a vizionáři mohli obdivovat nový stroj B1 a velké inkjetové rotační stroje. V expozici věnované obalařině převládal zájem o komplexní řešení pro tisk obalů HP Indigo 30000 v online propojení s inspekčním systémem a duální lakovačkou a dále o řešení Pack Ready, které umožňuje digitální tisk včetně kompletního dokončení do hotového výrobku. Celá expozice HP byla jasným důkazem toho, kam se posunuli její zákazníci a produkty od minulé Drupy.

dataline4_uw

Dalším stánkem, kde jsme byli velmi často, byl již zmíněný Scodix. Nabídka digitálních zušlechťovacích strojů a jejich neskutečné možnosti, přilákaly stovky a stovky návštěvníků.
Drobnou komplikací letošního veletrhu byla situace v Evropě. Ještě jsme na žádném veletrhu nezažili evakuace hal, zadržení teroristů, požár haly v těsné blízkosti výstaviště. Ale svět je už takový, tak se v něm musíme naučit žít.
Ve statistikách je zmíněno, že počet návštěvníků Drupy proti minulé klesnul. My jsme tento pokles opravdu nepocítili, protože jsme po dobu prakticky celých jedenácti dnů šli z jednáni do jednání a všechny firmy, které to s polygrafií myslí vážně, na Drupu přijely. Takže pokud byl počet návštěvníků nižší, tak jejich odbornost a stupeň zájmu byly naopak vyšší než dříve a to je to nejdůležitější.

Pro nás Drupa 2016 jako každý rok byla stejná v tom, že ani letos jsme nedokázali projít všechny haly, přestože jsme byli na veletrhu po celou dobu jeho trvání. Snad se to tedy povede příště, v roce 2020.

Martin Bělík
(Převzato z aktuálního čísla PrintProgress, více na www.printprogress.sk)