Evidence skutečných majitelů právnických osob

Málokdo ví, že ke dni 1. ledna 2018 byla zřízena evidence skutečných majitelů právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku a svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů.

Zápis do evidence skutečných majitelů, je jedno z opatření přijatých v rámci boje proti praní špinavých peněz. Jedná se o novou povinnost, kterou musí obchodní korporace v roce 2018 splnit.

Základní osnovu těchto požadavků shrnujeme níže:

1. Koho se registrační povinnost týká?

Každé obchodní korporace a každého svěřenského fondu, které jsou zřízeny podle českého práva.

2. Co je předmětem registrační povinnosti?

Obchodní korporace mají povinnost zapsat svého skutečného majitele do evidence skutečných majitelů. Nemá-li společnost skutečného majitele (fyzickou osobu), případně nelze-li ji zjistit, je za skutečného majitele považován každý člen statutárního orgánu.

3. Jakým způsobem lze registraci provést?

Prostřednictvím elektronického formuláře, který je dostupný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

4. Do kdy je nutné skutečného majitele do příslušné evidence zapsat?

Do 31. 12. 2018.

Jaké jsou sankce za nezapsání skutečného majitele do zákonné evidence?

Zákon ani zákon o veřejných rejstřících prozatím žádnou sankci za porušení povinnosti zapsat skutečného majitele nestanovil. Určité omezení by však mohlo vyplynout ze zákona o zadávání veřejných zakázek, a to vyloučení ze zadávacího řízení.