Evropští výrobci papíru hlásí zdražení

To, že přední evropští výrobci papíru oznámili v loňském roce poměrně výrazné zdražení papíru, není až zas tak překvapivé. Vedly je k tomu jak důvody interní (ziskovost), tak především důvody vnější – tržní.

Tím hlavním důvodem zdražování  je výrazné omezení výrobních kapacit v rámci Evropy, kterým přední výrobci reagují na stále se snižující poptávku. Pro roky 2016 – 2018 se v Evropě odhaduje pokles poptávky papíru o cca. 2 % ročně a snižuje se i ziskovost výroby UFP.

Tady je přehled hlavních změn:

  • Finská společnost Stora Enso oznámila svůj záměr převést papírenský stroj (PM3) v závodě ve Varkausu na výrobu kartonáže (25. 4. 2014 – www.risiinfo.com). Aktuální produkce cca. 285.000 tun ročně by měla být už v Q4 2015 minulostí.
  • Společnost Metsä Board ze Švédska deklarovala úmysl zcela ukončit výrobu papíru v závodě Husum a vyrábět skládací krabicový a krycí karton (10. 12.2014 – www.risiinfo.com). Papírenské stroje PM6 a PM7 by v závodě Husum měly ukončit výrobu xerografických papírů do konce roku 2015. Papírenský stroj PM8 by měl nejpozději do konce roku 2017 přejít zcela na výrobu krycích kartonů.
  • Papeterie des Châtelles byla poslána do likvidace francouzským soudem (26. 3. 2015 – www.risiinfo.com). Tímto přišel evropský trh o ca. 45.000 tun UFP ročně)
  • Společnost Tullis Russell, která má závody po celém světě, hlavně ve Velké Británii, oznámila, že její papírenská dceřiná společnost, včetně závodu Markinch ve Skotsku, podala návrh na správu představenstva (27. 4. 2015 – www.risiinfo.com). Pro evropský trh to znamená ztrátu cca. 80 000 tun UFP ročně)

Xerox-papiryDalšími důvody, proč velcí výrobci papíru omezují výrobu a zdražují papír, jsou růst cen surovin – zejména buničiny – a oslabování eura vůči dolaru. Slabší evropská měna prodražuje nákup surovin v dolarech a vede také k omezení dovozu papírů ze zámoří. Pro zajímavost lze uvést, že dle indexu FOEX v půlce roku 2014 stála 1 tuna bělené krátkovláknité buničiny cca. 550 Eur. Nyní je vyšší než 700 Eur za 1 tunu. Podle reakcí velkoobchodů a dalších velkých zpracovatelů bude zdražení z velké části promítnuto na koncové zákazníky. Co to konkrétně znamená? Například u standardní kvality xerografického papíru se cena jednoho balení (500 listů A4) zvýší o 4-8Kč a například přední český výrobce tiskopisů a formulářů KRPA očekává navýšení cen svých produktů v rozmezí 4-6%.

Daniel Novák, firma XEROX
(redak
čně zkráceno)