Fachpack 2016

Výstaviště v Norimberku hostilo od 27. do 29. září veletrh obalů Fachpack 2016. V expozicích 1 541 vystavovatelů se 41 014 návštěvníků seznámilo s inovacemi a trendy v oboru.

Verpackungslinie "Robotik-Pack-Line"
Individualizace

Když se řekne slovo individualizace obalů, jako první nás napadne výroba personalizovaných obalů na míru. Dá se ale na věc dívat i bez personalizace. Zejména v oblasti průmyslových výrobků, které jsou určeny na další montáž, je potřeba každý kus zabalit bezpečně a efektivně. Konstruktéři mají k dispozici účinný nástroj v podobě specializovaných softwarů, které pomáhají vytvořit jednotlivým výrobkům vytvořit bezpečný přepravní obal.

Unifikace

Dalším trendem v balení a přepravě průmyslových výrobků je využití co nejmenšího počtu nestandardních dílů. Jedná se o systémy přepravných kontejnerů a schránek, které výrobky chrání a lze je opakovaně použít. Tato cesta rovněž vyžaduje vytváření přizpůsobených prvků pro zabezpečení a stabilizaci předmětů v obalu. Je to celá věda, protože do hry vstupuje i zabezpečení ochranné atmosféry inertními plyny, ochrana před změnami teplota a pod.

Sonderschau Packaging Design
Trendy v designu obalů

Pro obaly spotřebního zboží by měly pro rok 2017 plati následující čtyři trendy. Prvním je maximální jednoduchost, která je odpovědí na současnost informační přesycenost. Obal obsahuje přesnou informaci pro identifikaci zboží.
Prosadit by se měly geometrické tvary v designu s omezením barevnosti. Pozornost spotřebitele by měl upoutat barevný kontrast.
Návrat k tradičním formám obalu je odpovědí na nostalgii zákazníka, který má pocit, že kdysi bylo v obchodě zboží lepší. Propracovaný design evokující ruční výrobu dává zákazníkovi pocit vyšší hodnoty.
Čtvrtým trendem je eratická úroveň celého balení. Stále více lidí si zakoupené zboží vystaví i v domácnosti. Obal pro tyto lidi by měl vyjadřovat lidskost a dlouhou životnost výrobku.