GS1 Czech Republic: přehled školení na 2. pololetí 2016

Ve 2. pololetí 2016 proběhne pro uživatele Systému GS1 několik odborných školení, týkajících se automatické identifikace.

Následující školení si kladou za cíl zvýšení informovanosti uživatelů o Systému GS1, o možnostech jeho využití a o výhodách, které tento systém jednotlivým obchodním partnerům přináší.
Místo konání: GS1 Czech Republic, Na Pankráci 30 (3. patro), Praha 4

Základní informace o Systému GS1

Školení je určeno zejména pro zaměstnance společností nově zaregistrovaných do Systému GS1. Je přínosné i pro nové zaměstnance stávajících uživatelů. Cílem je ukázat posluchačům možnosti Systému GS1 a poskytnout jim základní informace o datech a datových nosičích.
Školení je určeno zejména zaměstnancům, kteří budou ve své společnosti zavádět Systém GS1 a soustavně s ním pracovat. Pro tyto uživatele je prakticky povinné.
Školení je bezplatné.

Termíny: 15.9.2016, 13.10.2016,  10.11.2016,  15.12.2016   •  10:00 – 14:00  hod 

Propojení standardů v praxi

Školení navazuje na vstupní školení „Základní informace o Systému GS1“. Dále prohlubuje znalosti v oblasti automatické identifikace Systému GS1.
Školení je určeno zaměstnancům, kteří rutinně pracují s některým ze standardů GS1 a mají zájem o standardní řešení a o náměty, jak je ve vlastní praxi úspěšně využívat.
Termíny:  20.9.2016,  22.11.2016    •  10:00 – 13:00 hod

Kvalita čárových kódů

Školení je zaměřeno na důležité aspekty kvality standardních datových nosičů připravovaných v rámci vznikajících grafických předloh především pro obaly a obalové materiály spotřebitelských jednotek. Věnuje se principům správné funkce symbolů, rozboru nejčastějších chyb, problematice jejich umístění a podává praktické informace o tom, čeho se v praxi vyvarovat.
Školení zvláště doporučujeme zaměstnancům s spolupracovníkům společností, jejichž výrobky byly obchodníky označeny jako problémově snímatelné.
Součástí školení je ukázka verifikace donesených vzorků obalů.
Školení je bezplatné.

Termíny:  8.9.2016,  1.11.2016    •  10:00 – 13:00 hod

GS1 DataBar

Symbolika GS1 DataBar reprezentuje skupinu lineárních, oboustranně dekódovatelných čárových kódů. Jsou první skupinou symbolů od zavedení automatické identifikace spotřebitelských jednotek symboly EAN/UPC, z nichž některé jsou snímatelné na pokladnách.
Školení je určeno firmám, které potřebují identifikovat především produkty s proměnnými jednotkami, čerstvé produkty, uvádějí na trh kupony apod.

Termín:  8.11.2016    •  10:00 – 13:00 hod

2D symbolika, GS1 DataMatrix, GS1 QR kód

Datové nosiče vyvinuté na bázi 2D (GS1 DataMatrix, GS1 QR kód) představují možnost kódování vysokého počtu dat na velmi malé ploše. Stávají se tak perspektivními nosiči celé řady informací, které budou využívány v mnoha sektorech s dopady na včasnost a přesnost informací pro zákazníka, pacienta atd. GS1 DataMatrix je již v současnosti využíván k identifikaci ve zdravotnictví (UDI), automobilovém průmyslu nebo v kosmetice.
Školení je určeno zájemcům, kterých se přímo týká problematika velkého počtu informací ve vztahu ke konkrétním u produktu.

Termíny:  13.9.2016,  3.11.2016    •  10:00 – 13:00 hod

 GS1-128, Logistická etiketa

Školení se podrobně věnuje symbolice GS1-128, na které je GS1 Logistická etiketa postavena, podrobně rozebírá příslušná pravidla, upozorňuje na časté chyby a odpovídá na praktické otázky tohoto standardního řešení.
Je určeno pro pokročilé uživatele, kteří zavádějí či mají v úmyslu implementovat standardní systém značení logistických jednotek.

Termíny:  22.9.2016,  24.11.2016    •  10:00 – 13:00 hod

 Pravidla pro přidělování GTIN a GLN 

Náplní tohoto školení je shrnutí základních pojmů a pravidel, která je potřeba dodržovat při přiřazování GTIN a zajistit tak jejich správnou funkčnost.
Školení je určeno především pro pracovníky firem a organizací, kteří jsou zodpovědni za přidělování čísel GTIN, vedení databáze položek i pro pracovníky zodpovídající za tvorbu obalů.

Termíny:  4.10.2016,  29.11.2016    •  10:00 – 13:00 hod

Cena:  Odborná školení jsou zpoplatněna dle ceníku produktů a služeb, nicméně po předložení voucheru, který 2x ročně obdržíte v časopise INFO 859, má jedna osoba vstup na odborné školení zdarma. Platba za školení je pouze v hotovosti.