Institut závazného posouzení

Ministerstvo financí se na UZS ČR obrátilo v souvislosti s vyhodnocováním institutu závazného posouzení a zvažuje, zda nepřistoupit k případným změnám v jeho konstrukci, jakož i k rozšíření oblastí, kde dochází k jeho využití. V případě vašeho zájmu bychom chtěli poprosit o podněty a připomínky k legislativní a věcné konstrukci závazného posouzení. Zároveň bude pro MF velmi přínosná informace, zda by existence závazného posouzení daňových důsledků byla dle vašeho názoru […]

Ministerstvo financí se na UZS ČR obrátilo v souvislosti s vyhodnocováním institutu závazného posouzení a zvažuje, zda nepřistoupit k případným změnám v jeho konstrukci, jakož i k rozšíření oblastí, kde dochází k jeho využití.
V případě vašeho zájmu bychom chtěli poprosit o podněty a připomínky k legislativní a věcné konstrukci závazného posouzení. Zároveň bude pro MF velmi přínosná informace, zda by existence závazného posouzení daňových důsledků byla dle vašeho názoru vhodná i v jiných oblastech aplikace daňových předpisů a případně, v rámci kterých oblastí daňového práva byste rozšíření preferovali, tj. prosím zvažte případně i jiné oblasti než ty, ve kterých se závazné posouzení používá nyní (daň z příjmů a daň z přidané hodnoty).
Poté, co budou získané podněty a připomínky vyhodnoceny, budou ze strany MF konzultovány s odbornou veřejností s cílem zajistit maximálně efektivní využití institutu závazného posouzení jak pro MF, tak pro dotčené subjekty. Budeme rádi, pokud budete mít zájem se odborné diskuze účastnit.

Vaše podněty a připomínky adresujte na legislativa@uzs.cz do 3. května 2016.