Jste připraveni na GDPR? Již 25. května 2018 …

Připomínáme, že od 25. května 2018 je účinné nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR).

S tematikou GDPR byli členové SPP seznámeni na valné hromadě Svazu, která se konala 22. března 2018 v Říčanech. Krátkou prezentaci, která je k dispozici na našem webu (tvoří přílohu zápisu z valné hromady a je přístupná všem registrovaným členům), přednesl pan JUDr. Jan Havlíček, advokát, na kterého se v případě jakýchkoli dotazů můžete obrátit.

Pro přehlednost uvádíme jen základní kroky, které bylo/je nutné provést v souladu s uvedeným nařízením. Nejedná se o žádnou právní radu, jen rychlý přehled toho základního.

 1. mapování datových toků (technologické a právní analýzy)
  1. co zpracováváme
  2. proč to zpracováváme
  3. kdo to zpracovává
  4. jak to zpracovává
  5. kde to zpracovávám
 2. úprava aplikací, interních směrnic, smluvních podmínek a veřejných obchodních podmínek
  1. tituly ke zpracování osobních údajů (informační povinnost při sběru dat, plnění nebo uzavření smlouvy, oprávněné zájmy, souhlas)
  2. účelnost, přiměřenost, transparentnost, zabezpečení, oprava, výmaz
 3. implementace interních procesů a proškolení zaměstnanců