Kampaň „RODINA OFFLINE“

Rodina offline připravila již třetí ročník osvětové kampaně k Mezinárodnímu dni rodiny – 15. května 2018: Týden pro rodiny offline „neboj se, odpoj se“.

Ve spolupráci Unií zaměstnavatelských svazů ČR si Vás dovolujeme informovat o kampani “ Týden pro rodiny offline „neboj se, odpoj se“. http://rodinaoffline.cz/stranky/114/tyden-rodiny-offline.html

Kampaní i celým projektem pomáháme rodinám předcházet krizovým situacím především na základě závislostí na nových (digitálních) technologiích. Tyto závislosti vznikají velmi plíživě a proto je prevence a osvěta velmi důležitá, stejně jako samotná léčba.

Jak se můžete zapojit i Vy?

Můžete uspořádat akci u příležitosti Mezinárodního dne rodiny, či akci, kterou již máte naplánovanou pojmout offline – bez připojení k internetu. Požádat účastníky, aby po dobu akce nepoužívali mobily, tablety ani jiná zařízení. Firmy mohou podpořit kampaň svou účastí a motivovat své zaměstnance, aby po práci odložili mobily a počítače a volný čas aktivně trávili se svými blízkými.

Registrace je ZDARMA a zapojené organizace od nás dostávají balíček propagačních materiálů ihned po registraci.

REGISTRACE: https://rodinaoffline.ecomailapp.cz/campaigns/render/7

Protože digitalizaci a používání internetu neodsuzujeme, ale upozorňujeme na vědomé užívání, jsme i na Facebooku. Sdílení online výzev k offline aktivitám naše příznivce baví, věříme, že i tato cesta pomáhá v osvětě a i vy se můžete touto cestou připojit ke kampani/projektu! https://www.facebook.com/rodinaoffline.cz/

Pojďte s námi vypnout mobily a být spolu!