Kapitálový trh oceňuje strategii digitalizace

Až 95% konvertibilních dluhopisů investorů o hodnotě 60 milionů eur bylo přeměněných na akcie společnosti Heidelberg. Vypadá to tak, že společnost se dostává z nejhoršího. A zároveň meziročně se dluh společnosti snížil o pět milionů eur. Ve stejnou dobu i profitabilita společnosti narostla téměř o 2,5%.

„Jsme velmi rádi, že kapitálový trh věří v budoucnost společnosti Heidelberg. Narůstající cena akcií a konverze dluhopisů na akcie je pro nás důležitým indikátorem, že jsme přesvědčili investory naší strategií, Heidelberg se stává digitálním,“ říká finanční ředitel společnosti Heidelberg Dirk Kaliebe.

Společnost predstvavila novou strategii 8. června na výroční tiskové konferenci a její tři hlavní pilíře jsou: digitální transformace, technologická dominance a operační dokonalost. Neustálé zvyšování zisku chce společnost dosáhnout i prodejem ve výši tří miliard eur do roku 2022. Také plánuje zvýšit profitabilitu EBITDA na 250 až 300 milionů.

„Značná konverze dluhopisů výrazně sníží úrokové náklady a posílí se finanční pozice společnosti Heidelberg a urychlí se postup digitální strategie,“ vysvětluje Kaliebe. „I do budoucna budeme pokračovat ve snaze snižovat naše finanční náklady.“