Komise škol s polygrafickými obory — odborná skupina pro školství SPP

Několik hlavních úkolů z jarního jednání školské komise SPP.

Školská komise se sešla v jarním termínu při příležitosti konání valné hromady SPP a z jejího jednání vzešlo několik důležitých úkolů, které je třeba v rámci našich škol s polygrafickými obory řešit:

a) Návrhy úprav rámcových vzdělávacích programů – termín na zpracování těchto předběžných návrhů na úpravu RVP  se posouvá s ohledem na závěr školního roku do 30. 9. 2016.
b) Financování regionálního školství – podklady k návrhům v požadovaném termínu zaslala pouze olomoucká polygrafická škola. Kdo má zájem poskytnout údaje o polygrafických oborech, které vyučuje, může je ještě zaslat (dotazník je k dispozici v příloze).
c) Prezident svazu Zdeněk Sobota otevřel na jednání téma stáží odborných učitelů ve firmách. Tento požadavek některých škol na školské komisi SPP zaznívá již delší dobu.

Detailní informace ve formátu PDF a dotazník ve složce ZIP jsou v příloze.

Přílohy

Informace pro školy SPP – červen 2016
Přílohy k zápisu školské komise SPP jaro 2016