Koncepce navýšení kapacity MZV ČR a MV ČR

Realizace Koncepce Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty

Dokument byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci (dle Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO zpravidla zařazené do hlavních tříd 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru).

Vláda zmocňuje Koordinační orgán pro řízení ochrany státních hranic a migraci, aby v případě potřeby provedl změny Realizace Koncepce, přičemž na základě vážných důvodů může být Realizace Koncepce na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra nebo Ministerstva zahraničních věcí kdykoliv pozastavena, ukončena nebo změněna.

Přílohy

Realizace Koncepce navýšení kapacity 23. 6. 2016