Konference Odbornost pro praxi

Konference k 20. výročí vyššího odborného vzdělávání se koná pod záštitou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy K. Valachové a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Datum konání 12. dubna 2016, začátek v 9:30 h
Místo konání Kongresový sál Hotel Olšanka
Táboritská 1000/23, Praha 3 – Žižkov
Účastnický poplatek 1000 Kč

Cílem konference je diskutovat o postavení vyšších odborných škol ve školském systému, představit úlohu VOŠ z pohledu zaměstnavatelů, věnovat se uplatnitelnosti absolventů VOŠ na trhu práce a hovořit o zkušenostech z práce s absolventy VOŠ v praxi. Vzhledem ke skutečnosti, že se konference koná u příležitosti oslav 20 let vyššího odborného vzdělávání, bude zařazen také příspěvek s uceleným pojednáním o historii a současně o budoucím vývoji vyššího odborného školství.

Program konference bude doplněn o vystoupení vybraných absolventů VOŠ, kteří úspěšně uplatnili své znalosti a dovednosti nabyté při studiu VOŠ v profesní sféře. Pozvánka a registrace na www.uzs/plánované-akce.

Přílohy

Program konference.pdf