Konference Perspektiva zaměstnaneckých benefitů

Akce se koná pod záštitou předsedkyně Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny a ve spolupráci Radky Maxové

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi co nejsrdečněji pozvat Vás a zástupce Vašich organizací na konferenci s názvem Perspektiva zaměstnaneckých benefitů, která se koná dne 14. listopadu 2016 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Konference se koná pod záštitou předsedkyně Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny a ve spolupráci Radky Maxové.
Vstup na konferenci je bezplatný.

Bc. Vít Jásek, výkonný ředitel UZS ČR

Veškeré informace, vč. možnosti přihlašování, jsou k dispozici na webu uzs.

Více v příloze PDF.

Přílohy

Konference Benefity 14/11/2016