Konference Perspektiva zaměstnaneckých benefitů

Konference se bude konat dne 16. června 2016, začátek je v 9 hodin. Místo konání: Poslanecká sněmovna PČR, Sněmovní 1, Praha 1

Konference Perspektiva zaměstnaneckých benefitů je zdarma a koná se pod záštitou předsedkyně Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny a ve spolupráci Radky Maxové.

Po úvodních projevech budou následovat dva odborné panely:

  1. Odměňování a motivace zaměstnanců v kontextu stávající ekonomické situace.
  2. Kam směřovat budoucnost zaměstnaneckých benefitů?

Program konference je v příloze PDF níže, zájemci se mohou přihlásit na webu UZS.

Přílohy

Konference Perspektiva zaměstnaneckých benefitů