Konference PolyGrafikUm

Již 11. června se v kongresovém sále veletržních prostor PVA EXPO PRAHA bude konat konference PolyGrafikUm.

Jedná se o upravenou podobu úspěšného formátu konference PrintProgress, kterou organizuje vydavatelství VELDAN na Slovensku v Trnavě. Pražská konference je připravována ve spolupráci se Svazem polygrafických podnikatelů a navazuje na tradici polygrafické konference PrintForum.

Bližší informace naleznete zde.