Licenční studium Moderní technologie v polygrafii

Katedra polygrafie a fotofyziky Univerzity Pardubice otvírá v říjnu letošního roku již XI. ročník tohoto oboru. Licenční studium je určeno pro další vzdělávání a rekvalifikaci pracovníků, kteří pracují v polygrafickém průmyslu.

Moderní technologie v polygrafii

Licenční studium je určeno pro další vzdělávání a rekvalifikaci pracovníků, kteří pracují v polygrafickém průmyslu. Obsah licenčního studia je rozdělen do sedmi předmětových bloků přednášek, seminářů, praktických cvičení a exkurzí, ukončených písemnou klasifikovanou zkouškou. Ve druhém semestru studia student vypracuje písemnou závěrečnou práci na zadané téma, kterou u závěrečné zkoušky bude obhajovat.

Předmětové bloky licenčního studia:

  • Základy reprodukce obrazu – barva a barevné vidění, základy kolorimetrie, reprodukce barev v polygrafii, černobílá a barevná fotografie, základy správy barev (21 hodin)
  • Příprava tisku, počítačové zpracování textu a obrazu, základy typografie (17 hodin)
  • Polygrafické materiály – tiskové papíry, tiskové barvy, polymerní materiály používané v polygrafii, knihařské materiály, povrchové napětí pevných látek a kapalin, základy fotofyziky a fotochemie, UV a EB zářením vytvrzované tiskové barvy, speciální tiskové barvy (31 hodin)
  • Tiskové techniky – ofsetový tisk, flexotisk, hlubotisk, sítotisk, tamponový tisk, digitální tisk (49 hodin)
  • Kvalita tisku a její hodnocení – reprodukce tónů, barev a detailů, parametry kvality tisku a jejich měření, ISO 12647 (14 hodin)
  • Zušlechťování a dokončování tiskovin – zušlechťování tiskovin lakováním, laminováním, pomocí prostorových efektů; čárové a plošné kódy; operace dokončování tiskovin – řezání, skládání, snášení, knižní vazby; dokončování speciální polygrafické produkce – tiskopisy, kalendáře, etikety, flexibilní obaly, kartonáž, ceniny; balení a přeprava produkce (26 hodin)
  • Trendy vývoje polygrafického průmyslu – statistické výsledky a trendy vývoje polygrafického průmyslu, ekologie polygrafické výroby, migrace látek z tiskových barev a laků, řídicí a informační systémy v polygrafii, základní principy aplikace tiskových procesů v elektronice, tištěná elektronika, 3D-tisk (22 hodin)

Další informace o studiu a formulář přihlášky jsou na stránkách Katedry polygrafie a fotofyziky.
Kontaktní osobou k přijímání přihlášek ke studiu je Ing. Hana Holická, Ph.D.,
tel.: 466 038 067, fax: 466 038 031, e-mail: hana.holicka@upce.cz.

Více informací v příloze nebo na výše uvedeném webu.

Přílohy

Licenční studium Moderní technologie v polygrafii