Máme už jenom čtyři roky

Po článku o nadcházející průmyslové revoluci Industry 4.0 vám přinášíme další aktuální informace o změnách, které se dotknou celé společnosti. Strategie jednotného digitálního trhu EU by se měla naplnit v r. 2020. Jak se nás to týká? Změna pravidel umožní elektronické obchodování s jednotnými pravidly pro všechny země EU.

Jeví se to jako dobrá příležitost – ovšem jen pro připravené. Nenechte se proto zaskočit.
Už jste se setkali se zkratkou DSM? Pochází z anglického označení Digital Single Market a označuje jednu z priorit Evropské komise. Strategie pro jednotný digitální trh má posílit ekonomiku EU, usnadnit online obchodování a reformovat autorské právo. EU si má také posvítit na online platformy, jako je Google nebo Facebook, zvýšit ochranu dat internetových uživatelů a sjednotit režimy DPH napříč Unií.

Překážky rozvoje

V minulosti byl internet využíván především pro pracovní účely, dnes zde však lidé hledají informace, nakupují a prodávají zboží i služby nebo komunikují. Rozšiřování digitálních služeb často naráží na mnohá omezení, která jejich další rozvoj brzdí. Překážky tvoří zejména nejednotná pravidla jednotlivých států pro spotřebitele a firmy i pro uživatele a poskytovatele digitálních služeb.
Nakupování online ze všech států EU za stejných podmínek jako v domovské zemi je jednou z hlavních priorit nové strategie. V současné době se zákazníci nakupující online musí vyrovnat s mnoha překážkami, které je od nákupu z jiné země Unie často odradí. Podle statistik komise v roce 2014 uskutečnilo nákup na internetu z jiných zemí EU pouze 15 % spotřebitelů oproti 44 % těch, kteří takto nakoupili ve vlastní zemi. Omezení velmi silně vnímají i internetoví obchodníci. Pouze 7 % malých a středních firem se věnuje mezinárodnímu obchodu v rámci EU.
Silnou překážkou přeshraničního elektronického obchodování je i obava ze zneužití osobních údajů a nedůvěra ve vymahatelnost práva. Navíc cena dopravy zboží do zahraničí je často šokující. Vysoké náklady na doručování zásilek vnímá jako jednu z hlavních překážek e-commerce 62 % online firem. Jak obchodník, tak spotřebitel se proto takovému obchodu raději vyhnou. Tomu všemu by měl být konec.

Tři základní oblasti

Strategie jednotného trhu si klade za cíl zlepšení přístupu k digitálnímu zboží a službám pro spotřebitele a firmy. Chce vytvořit vhodné prostředí pro rozvoj digitálních sítí a služeb a maximalizovat růstový potenciál digitální ekonomiky. To vše zní velmi dobře, ale má to nejeden háček.
Spotřebitelé by měli získat nová práva a pro firmy by mělo být snadnější prodávat své zboží a služby po celé Unii. Komise počítá například s harmonizací obchodních pravidel, se snížením nákladů na doručování zásilek a odstraněním geografického blokování. Můžeme očekávat stimuly pro investice do vysokorychlostního širokopásmového připojení, čímž by mělo být značně urychleno zavádění 4G technologií. Musíme se připravit na volný pohyb dat po celé EU a digitalizaci veřejné správy, zdravotnictví, dopravy či energetiky.
Cílem rovněž je, aby se online nakupování dalo realizovat ze všech států EU za stejných podmínek jako v domovské zemi.

Co to znamená pro print?

Odstranění překážek elektronického obchodování výrazně zvýší konkurenci napříč EU. Na rozdíl od zemí západní Evropy naši poskytovatelé tiskových služeb ve velké míře zatím jenom koketují s myšlenkou implementace řešení web to print. Zahraniční konkurence je na tom mnohem lépe. Tiskařské firmy, které mají větší část svých zakázek z internetu, můžeme počítat po stovkách. Když se odstraní mentální překážky objednávání tisku z ciziny, může se hodně zákazníků rozhodnout vyzkoušet tyto služby třeba v Itálii, Lotyšsku, a zejména v Polsku. Již dnes zde cítíme silnou aktivitu tamních tiskařských firem.

Jaká jsou východiska?

Doporučujeme informovat se o strategii jednotného digitálního trhu EU. Možná budete překvapeni, kam až připravované změny zasahují. Důležité je proto přejít od slov k činům a přestat jenom teoreticky uvažovat o řešení web to print. Pokud máte latexovou tiskárnu od HP, zkuste využít web to print řešení pomocí služby HP Wall Art. Je to zdarma a můžete si ověřit, jak si se zakázkami od „anonymních“ zadavatelů poradíte. Nepodceňujte ani IT stránku svého podnikání. Čtyři roky jsou krátká doba a v nových podmínkách online obchodování budete silné informační zázemí potřebovat.

František Kavecký