Polygrafie a packaging – papírenská konference

Společnost průmyslu papíru a celulózy, z.s. při ČS VTS Praha, ve spolupráci se Společností tisku, z.s., připravují konferenci s názvem Polygrafie a packaging.

Konference se bude konat 22. 3. – 23. 3. 2017 v Hotelu Floret v Průhonicích.

Program konference je určen pro pracovníky oboru zpracování papírů a lepenek i pracovníkům polygrafie, kteří rozšířili svůj výrobní program o segment výroby obalů nebo se rozhodují do tohoto segmentu vstoupit. V celodenním odborném programu budou významné firmy tohoto oboru prezentovat nové trendy ve výrobě obalů a své zkušenosti z dlouhodobé praxe. Představeny budou i nejnovější výrobní a softwarové technologie.

Po skončení odborného programu bude pro účastníky připraven kulturní program a společenský večer. Pořadatelé očekávají přínosné setkání s odborníky v oboru s plodnou diskuzí.
Veškeré další informace poskytne tajemnice společnosti SPPC Lída Belicová.
Kontakty – tel: 777 313 897, e-mail: l.belicova@seznam.cz