Moderní technologie v polygrafii

Katedra polygrafie a fotofyziky Univerzity Pardubice otevírá v roce 2019 XI. ročník licenčního studia.

Více v příloze.

Přílohy