Motivační příspěvek žákům odborných škol

Zaměstnavatelé absolventů škol mají možnost poskytnout žákům motivační příspěvky, zpravidla do výše 3 000 Kč za měsíc.

Informace pro školy, zaměstnavatele a členy Svazu polygrafických podnikatelů:
na stránkách MŠMT byly v listopadu 2015 zveřejněny soubory, které jsou přílohou této zprávy.

Z přiložených materiálů vyplývá, že zaměstnavatel absolventů škol má možnost poskytnout žákům motivační příspěvky. V praxi se tak již děje a sami zaměstnavatelé určují podmínky. Částky se pohybují zpravidla do 3 000 Kč za měsíc.

Vzhledem k tomu, že uchazeči o studium podávají přihlášky ke studiu na středních školách do 15. 3. 2016, považujeme za důležité, aby se tato informace dostala ke všem členům Svazu.

Ing. Jarmila Šustrová, ředitelka
Střední škola grafická Brno

Zdeněk Sobota, prezident
Svaz polygrafických podnikatelů

 

 

Přílohy

Doporučení
III_A_vzor_dohoda_nezletileho_zaka_a_zamestnavatele
III_B_vzor_dohoda_plnoleteho_zaka_a_zamestnavatele