Nejkrásnější české knihy roku 2016 – rozhovor s ředitelem PNP

Soutěž NČKR pořádá každoročně Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví (PNP) – s ředitelem druhé uvedené instituce jsme připravili krátký rozhovor.

Památník národního písemnictví | 24. 2. 2017

Ještě před vyhlášením vítězů aktuálního ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2016 19. dubna 2017, jsme požádali ředitele Památníku národního písemnictví Mgr. Zdeňka Freislebena o stručné vyjádření k letošnímu ročníku.

Jak hodnotíte letošní ročník NČKR a v čem se lišil od předchozích ročníků soutěže?

Památník národního písemnictví se snaží dlouhodobé v soutěži Nejkrásnější české knihy (NČKR) postupovat tak, aby byla pro odborníky i veřejnost co nejzajímavější, a ároveň aby především prezentovala současnou knižní tvorbu. I to nás vedlo k tomu, že jsme pro letošní ročník zvolili jako novinku mezinárodní porotu, ve které byly, kromě našich odborníků, zastoupeny i osobnosti z Německa, Polska a Slovenska, věnující se knižní kultuře. To je ta první odlišnost od předchozích ročníků – vytvářet možnost vidět na českou knižní tvorbu jiným pohledem; nakonec zvolená předsedkyně poroty Nejkrásnější české knihy 2016 Jenna Gesse zasedá i v podobných porotách v Německu, včetně té, která hodnotí Nejkrásnější knihy světa. Rozšíření pohledu na českou knižní produkci r. 2016 potvrdil i samotný průběh hodnocení knih, který byl poznamenán právě názory zahraničních porotců, jež se v některých případech odlišovaly od názorů českých odborníků. Ale právě tato polarita přinášela pozitivní výsledky, které se projevily v konečném výběru knih.
Jako druhou odlišnost posouvající úroveň knihy každým rokem o stupínek výš, bych zmínil zvýšenou pozornost, kterou nakladatelé v dnešní době věnují zejména úpravě knih. K tomu pochopitelně přispívají i některé nové technologické možnosti a progresivní formy moderního designu knihy, které přinesly do soutěže Nejkrásnější české knihy r. 2016 řadu neotřelých nápadů.

Jaké prezentační akce připravujete v rámci popularizace tohoto ročníku či vlastní soutěže NČKR?

Kromě tradiční prezentace v letohrádku Hvězda, tj. slavnostního zahajovacího ceremoniálu, samotné výstavy a komentovaných prohlídek, bychom rádi uspořádali také řadu doprovodných akcí. K tomu ostatně směřuje i koncepce výstavy, která je už v samém základu řešena jako putovní. Z toho vyplývá, že bychom byli rádi, aby se výstava dostala na co nejvíce míst České republiky. Dále bychom chtěli uspořádat diskusní večery s autory oceněných knih na téma „krásné knihy.“ Tradičně budou probíhat prezentace na zahraničních veletrzích a projednáváme i některé další formy přispívající k většímu zpopularizování této soutěže. Hledáme také cesty, jak prezentovat knihy z vítězné kolekce ve velkých knižních domech. Formou, která by mohla výrazně napomoci, je označení oceněných knih logem soutěže NČKR v jejich samotné distribuci nakladateli. Hledáme neobvyklé možnosti a způsoby, jak usnadnit cestu krásné knihy ke čtenáři, mezi něž patří i to, že pro jejich prezentaci volíme i některé alternativní knižní veletrhy a festivaly.

Děkuji za rozhovor.

Vladimír Kolenský