Nová publikace Representativeness of the European social partner organisations: Graphical industry

Publikace s názvem “Representativeness of the European social partner organisations: Graphical industry“ je souhrnem jednotlivých národních studií členských zemí EU.

LogO VUPSV-wVýzkumný ústav práce a sociálních věcí (VÚPSV) je dlouholetým národním korespondentem nadace EUROFOUND v Dublinu pro Českou republiku (nejnověji na základě tendru z r. 2014) a jako takový má mj. za povinnost i disseminovat výsledky studií Eurofoundu v rámci ČR směrem k relevantním orgánům a institucím.

VUPSV-budova-wAktuálně vydaná publikace je v anglickém jazyce a pod názem “Representativeness of the European social partner organisations: Graphical industry“ shrnuje výsledky jednotlivých národních studií členských zemí EU 28, což minimálně dává, kromě celkového přehledu o dané problematice, také možnost srovnání ČR s ostatními zeměmi EU.

Peter Leisink, Universiteit Utrecht hodnotí popisovanou problematiku v následujícím shrnutí:
Evropská komise a EOK (Evropská odborová konfederace sdružující 88 národních organizací z 37 evropských zemí a 10 evropských odvětvových federací zastupuje zájmy kolem 60 milionů členů) navrhly strategie s cílem posílit odvětvové úrovně evropských průmyslových vztahů, ale sociální dialog se vyvinul jen v omezeném počtu sektorů. Tato publikace zkoumá některé teoretické argumenty, které mohou přispět k lepšímu pochopení motivů aktérů v oblasti průmyslových vztahů a zájmu o účast v sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání na evropské úrovni.

Další informace na webu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Publikace ve formátu PDF je přístupná pouze registrovaným členům SPP.

Přílohy

Representativeness of the European social partner organisations: Graphical industry