Muzeum knihtisku a knihy v Plzni

Otevření Muzea knihtisku a knihy se stalo významným kulturním počinem. Partnerem projektu je Západočeské muzeum, Západočeská univerzita a Svaz polygrafických podnikatelů.

Muze-knih-Plzen_1w
Muzeum vzniklo naproti zimnímu stadionu v nové patrové budově v prvním patře tiskárny z roku 1911. Z jeho místností je vidět do výrobních prostor firmy NAVA, kde se vyrábějí knihy, časopisy a letáky.
Stavbu za 15 milionů korun podpořil z 80 % evropský program ROP Jihozápad. Partnery tohoto významného projektu jsou Západočeské muzeum, Západočeská univerzita a Svaz polygrafických podnikatelů.

Muze-knih-Plzen_3wMuzeum knihtisku a knihy v Plzni vzniklo především zásluhou jednoho muže, a tím je Ota Rubner, majitel vydavatelství a tiskárny NAVA. Zvolit Plzeň za sídlo muzea knihtisku má své opodstatnění. Právě Plzeň je totiž místem, kde vyšla v roce 1476 první kniha tištěná na českém území. Byla to takzvaná Arnoštova statuta a Plzeň s několika tiskařskými dílnami se stala v 15. století vzdělanostním centrem. Kniha je po dlouhá staletí chápána jako nositel vzdělání a plzeňské muzeum se zařadilo k nemnoha institucím, které historii knihtisku zpřístupňují. Mezi které také patří Národní technické muzeum a expozice knihtisku ve vimperském muzeu, nejvýznamnější je pak Gutenbergovo muzeum v Mohuči.

Více informací naleznete v níže přiloženém PDF a na webu Muzea knihtisku a knihy.

Muze-knih-Plzen_2w(Snímky převzaty z idnes.cz)

Přílohy

Muzeum knihtisku v Plzni