Noviny pre grafický priemysel 01/2017

Relevantné dáta o slovenskej polygrafii

Niektoré profesie sa stávajú na trhu stále vzácnejšími. Ľudí je stále menej a niet kam siahnuť. Zväz polygrafie na Slovensku spolu so Strednou odbornou školou polygrafi ckou (SOŠP) zareagovali na absenciu relevantných dát o situácii v odbore vlastnou anketou. Takto získané informácie majú byť argumentom k odhadom, ktoré má k dispozícii štátna správa.

Acuity LED 3200R

Do predaja sa tento rok dostáva nová inkjetová tlačiareň Fujifi lm LED 3200R. Prvýkrát bola predstavená na minuloročnej drupe 2016. Ponúka šírku 3,2 m potláčaného materiálu pri vynikajúcej kvalite tlače a vysokej produktivite. Je pokračovateľom tlačiarne Acuity LED 1600 predstavenej v roku 2012.

Adobe Acrobat v predtlačovej príprave

Tento nástroj umožní zvoliť si, ktoré typy objektov chcete v Adobe Acrobate zobraziť. Ide o často používaný a veľmi užitočný nástroj na odhaľovanie „zabudnutých“ napr. RGB, alebo Pantone objektov v tlačových dátach, ktoré odovzdávate do tlačiarne alebo ďalej spracovávate a integrujete do zalamovaných dokumentov.

(…a mnoho dalšího – viz Noviny pre grafický priemysel 01/2017 )