Noviny pre grafický priemysel 12/2016

V digitálnej ére uspeje ten, kto vie čítať

Ponúknuť len dobré služby nebude v budúcnosti staèiť. Optimalizáciu údržby a zvýšenie produktivity tlače dokáže ponúknuť ten, kto vie čítať „big data“. Vedenie firmy Heidelberg chce ponúknuť dïalšie služby v oblasti takzvaných ve.kých dát.

KBA poodhalilo tajný projekt

Pre svojich významných klientov a vybrané médiá pripravila spoloènosť KBA veľké prekvapenie. VSOP Club (Very Smart Offset Printers Club) sa tento raz zišiel zaèiatkom decembra v závode v meste Radebeul a okrem zaujímavých prednášok mohol nahliadnuť pod pokrievku vývoja značky KBA.

Svet priemyselnej tlače sa stále rodí

Veľtrh InPrint patrí k putovným výstavám, ktoré dokážu osloviť stále nové publikum. Výstava je mladá, rovnako ako téma, ktorú pokrýva. Priemyselné aplikácie tlače sú zaujímavé nielen pre odbornú verejnosť, ale aj pre všetkých nadšencov vedy a moderných technológií.

(…a mnoho dalšího – viz Noviny pre grafický priemysel 12/2016 )