Preambule-5m
Svazu polygrafických podnikatelů


Svaz polygrafických podnikatelů, z.s., sdružuje právnické i fyzické osoby zabývající se polygrafickou a příbuznou výrobou na území České republiky,

dodavatele polygrafických technologií a materiálů pro polygrafickou výrobu, školská zařízení vyučující polygrafické profese i jednotlivé významné odborníky z tohoto oboru.

 

Svaz vyvíjí činnost jak společenskou, tak podnikatelskou.

 


Cíle společenské činnosti svazu

 • prosazování zájmů polygrafického odvětví ve vztahu k státním úřadům (legislativní, daňové, školské a další iniciativy),
 • propagace a reprezentace odvětví vůči veřejnosti i státu,
 • kultivace polygrafického prostředí, to znamená vytváření a prosazování standardů a samoregulačních principů,
 • vystupování jako odborného zaměstnavatelského svazu,
 • vytváření odborných diskusních platforem, např. pomocí systému odborných sekcí,
 • organizování a zprostředkování specializovaných servisních služeb podle požadavků členů svazu,
 • uzavírání partnerství s jinými profesními organizacemi, působícími v oblasti materiálové, mediální i reklamní,
 • být konzultačním místem pro řešení otázek polygrafie jak pro území České republiky, tak ve vztahu k zahraničním organizacím stejného či podobného zaměření.

Svou společenskou činnost
zaměřuje Svaz polygrafických podnikatelů zejména na:

 • podporu kolegiálních vztahů svých členů, společných cílů polygrafických podniků a jejich zaměstnavatelských úkolů,
 • formulování a prosazování cílů, postavení a potřeb českého polygrafického průmyslu,
 • zastupování zájmů svých členů v oblasti práce s veřejností,
 • sledování trhu a jej ovlivňujících podmínek v rozsahu, dotýkajícím se zájmů polygrafie.

Podnikatelské aktivity svazu
spočívají především v plnění servisních úkolů podle potřeb a požadavků členů svazu v následující oblastech:

 • v činnosti podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců,
 • v činnosti technických poradců v oblasti polygrafie a příbuzných odvětví podle zaměření činnosti svazu,
 • ve vydavatelské a nakladatelské činnosti.