Pravidla bezpečné práce na deskovacím stroji

zaměstnanec je povinen

 1. Před uvedením stroje do chodu provést vizuální kontrolu pracovních ploch stroje, zda někde nezůstal ležet nějaký předmět.
 2. Před spuštěním stroje překontrolovat, zda jsou všechny kryty na svých místech a funkci všech jističů (koncových spínačů).
 3. Dodržovat předepsané technologické postupy.
 4. Udržovat okolí stroje v suchém a čistém stavu.
 5. Používat k přestavbě stroje pouze předepsané nářadí.
 6. Při přestavbě pracovního stolu pojíždět se strojem pouze ručním protáčením kola.

zaměstnanci je zakázáno

 1. Ponechávat stroj bez dozoru v chodu.
 2. Spouštět stroj, pokud není osobou k tomu povolanou.
 3. Odstraňovat kryty za chodu stroje.
 4. Za chodu stroje jej čistit, mazat nebo odstraňovat poruchy.
 5. Doplňovat horké lepidlo při ručním nakládání za chodu stroje.
 6. Odstraňovat zmetkové desky za chodu stroje.